Gói thầu số 05 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ Sông Hồng (Đoạn qua khu vực Tuần Quán) thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Yên Bái

Xây dựng công trình: Đường thôn Tành Hanh đi thôn Nà La, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Công ty Cổ phần tư vấn giám sát, kiểm định xây dựng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình:...

Mua sắm thiết bị, đồ dùng cho nhà ăn, nhà bếp của các trường phổ thông dân tộc bán trú

Trung tâm kiểm định xây dựng tỉnh Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị, đồ dùng cho...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (đợt 2)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái (Được phê duyệt tại văn bản số 1625/QĐ-UBND ngày 31...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị (Số thông báo: 20200754557 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 09:14)

Bên mời thầu: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2020 (Số thông báo: 20200660418 – 01. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 16:29)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: Liên danh nhà thầu Hoàng Liên - Việt Thái Dự án: mua...

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị chuyên dùng

Công ty cổ phần Tư vấn giám sát, Kiểm định xây dựng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03:...

Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Ban Quản lý dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Yên Bái Mời...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Yên Bái

Gói thầu số 02: Xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...