Gói thầu: vắc xin (bổ sung đợt 02)

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GÒ CÔNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: vắc xin (bổ...

Cung cấp hóa chất xử lý nước sinh hoạt PAC (bột keo tụ) hàm lượng Al2O3≥29%

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TIỀN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Mua vật tư y tế sử dụng năm 2023-2024

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua vật tư y...

(gia hạn) Mua sắm xe ô tô tải

Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:Mua sắm xe ô tô tải(mã số TBMT:IB2300139634-00....

Mua sắm găng tay sử dụng năm 2023

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm găng tay...

Mua sắm quả lọc thận nhân tạo

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm quả lọc...

(gia hạn) Gói số 1: Gói thầu thuốc generic

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói số 1: Gói thầu thuốc generic...

(gia hạn) Gói số 1: Gói thầu thuốc generic

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói số 1: Gói thầu thuốc generic...

(gia hạn) Gói số 1: Gói thầu thuốc generic

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói số 1: Gói thầu thuốc generic...

(gia hạn) Gói thầu: Mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm năm 2023- 2024 của Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Mua vật tư, hóa chất,...

(gia hạn) Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền (68 mặt hàng)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói số 2: Gói thầu thuốc dược...

(gia hạn) Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (413 mặt hàng)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY PHONG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói số 1: Gói thầu thuốc generic...

Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic sử dụng năm 2023-2024 (lần 2)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN MINH PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói số 1:...

Gói thầu thuốc generic năm 2023

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu thuốc generic năm...

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu thuốc biệt dược gốc...

Gói thầu thuốc Generic

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu thuốc Generic (mã số...

Mua sắm giường sắt 02 tầng

Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm giường sắt...

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic (752 mặt hàng)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN MINH PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 1:...

Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền (43 mặt hàng)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN MINH PHÁT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói số 2:...

Gói thầu 03: Mua sắm thuốc và hóa chất thông thường

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu 03: Mua sắm...