Mua khí Oxy và khí CO2 y tế năm 2023

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua khí Oxy và khí CO2...

Mua sắm khí ô xy y tế năm 2023

BỆNH VỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH CAO BẰNG mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói thầu mua sắm bổ sung vật tư y tế trong giai đoạn chờ gói thầu năm 2023-2024

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu mua sắm bổ sung...

(gia hạn) Gói thầu mua sắm bổ sung vật tư y tế trong giai đoạn chờ gói thầu năm 2023-2024 (Gói thầu: Phần 6: Vật tư khác)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu mua sắm bổ sung vật tư y...

Gói thầu mua sắm bổ sung vật tư y tế trong giai đoạn chờ gói thầu năm 2023-2024 (Gói thầu: Phần 6: Vật tư khác)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu mua sắm bổ sung...

Gói thầu số 01: Mua vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2023

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HẠ LANG mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua vật...

(gia hạn) Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn năm 2023

Trung tâm Y tế Thành phố Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất,...

Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn năm 2023

Trung tâm Y tế Thành phố Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua...

Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hoà An năm 2023

Trung tâm Y tế huyện Hòa An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư y tế...

Gói 1: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm và dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 1: Mua sắm vật tư y...

Mua sắm bổ sung vât tư y tế trong giai đoạn chờ gói thầu năm 2023-2024

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm bổ sung vât tư...

Gói thầu số 04: Mua hóa chất phục vụ hoạt động quan trắc chất lượng môi trường (Đợt 4)

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Thái Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu...

(gia hạn) Mua sắm vật tư y tế phục vụ mổ Phaco năm 2023

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế phục vụ mổ...

Mua sắm vật tư y tế phục vụ mổ Phaco năm 2023

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư y tế...

Mua sắm vật tư y tế phục vụ mổ Phaco năm 2023

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư y tế...

Mua sắm, lắp đặt hệ thống Oxy Trung tâm phục vụ công tác điều trị chuyên môn và phòng chống dịch Covid – 19

Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống...

Mua sắm vật tư y tế phục vụ mổ Phaco năm 2023

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư y tế...

Mua sắm vật tư y tế năm 2023

BỆNH VỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH CAO BẰNG mời chào hàng cạnh tranh trong...

Mua hóa chất, dụng cụ

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua hóa chất,...