Vận chuyển xi măng bao về cảng Hà Nội 3 năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vận chuyển xi măng bao về cảng...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Hà Nội 1 năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Vận chuyển xi măng bao về cảng Hà Nội...

sửa chữa lớn động cơ và hộp số xe ôtô 47 chỗ ngồi, nhãn hiệu Hyundai Univer Space, biển kiểm soát 14P-1252

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG VINACOMIN Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: sửa chữa lớn động cơ và hộp số...

Sửa chữa phương tiện chuyên dùng

Công an tỉnh Đắk Lắk Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Sửa chữa phương tiện chuyên dùng chỉ huy chiến đấu thuộc...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Kim Lan 1 năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vận chuyển xi măng bao về cảng...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Chèm năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Vận chuyển xi măng bao về cảng Chèm năm...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Kim Lan 2 năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vận chuyển xi măng bao về cảng...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Liên Mạc năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Vận chuyển xi măng bao về cảng Liên Mạc...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Thanh Trì năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Vận chuyển xi măng bao về cảng Thanh Trì...

Gói thầu BXT-CN 2021: Bốc xếp than chuyển tải bằng cẩu nổi

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu BXT-CN 2021: Bốc xếp than...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Hồng Vân năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Vận chuyển xi măng bao về cảng Hồng Vân...

Gói thầu BXT-CT 2021: Bốc xếp than chuyển tải bằng cẩu tàu

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu BXT-CT 2021: Bốc xếp than...

Thuê phương tiện vận chuyển than bằng đường thủy năm 2021

Tổng công ty Đông Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thuê phương tiện vận chuyển than bằng đường thủy năm 2021 giao Nhà...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Đức Giang năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Vận chuyển xi măng bao về cảng...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Đức Giang năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Vận chuyển xi măng bao về cảng...

Gói thầu VTTM-2021: Vận chuyển than bằng ô tô

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu VTTM-2021: Vận chuyển than bằng ô tô...

Vận chuyển xi măng bao về cảng Kim Sơn năm 2021

Công ty Cổ phần Vicem thương mại xi măng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Vận chuyển xi măng bao về cảng...

Gói thầu số 10: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 10:...

GÓi thầu VTT 2021: Vận chuyển than bằng đường thủy

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: GÓi thầu VTT 2021: Vận chuyển than bằng đường...

Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động thuộc Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CÔNG TY TNHH MỘT...