(gia hạn) Gói thầu 01/VTTB_DP-Lô 3: cung cấp vật tư thiết dự phòng cho hệ thống điều tốc, kích từ của tổ máy H1, H2 – NMTĐ Khe Diên

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu 01/VTTB DP-Lô 3: cung cấp vật tư thiết dự...

Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị kỹ thuật

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa...

Gói thầu số 1: “Cung cấp các vật tư khí tượng cho hệ thống AWOS IMS”

CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH Mời đấu...

Gói thầu số 1: Mua linh kiện, keo, vải và các vật tư kim loại

Nhà máy A32/QC PK-KQ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua linh kiện, keo, vải...

(gia hạn) Gói thầu số 38: Đặt hàng cải tiến, nâng cấp bộ bàn kiểm tra, tổng hiệu chỉnh CK-100

Nhà máy A32/QC PK-KQ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 38: Đặt hàng cải tiến, nâng cấp bộ bàn...

Mua vật tư, linh kiện tạo nguồn dự phòng

Trung đoàn 351 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua vật tư,...

Gói thầu số 2: Mua vật tư sửa chữa ô tô

Nhà máy A32/QC PK-KQ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 2: Mua vật tư sửa chữa...

Gói thầu 06: Thuê phương tiện vận chuyển phục vụ đo đạc, khảo sát bổ sung số liệu tại 04 vùng biển gần bờ

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 06: Thuê phương tiện...

(gia hạn) Gói thầu số 5: Sửa chữa VT35

Cục Vận tải/Tổng cục Hậu cần Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 5: Sửa chữa VT35 (mã số TBMT:IB2300153742-01....

Gói thầu 02: Thuê tàu khảo sát, đo đạc hóa học và môi trường tại 04 vùng biển gần bờ

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 02: Thuê tàu khảo...

(gia hạn) Chi phí thuê xe vận chuyển cán bộ, thiết bị lấy và phân tích mẫu

Trung tâm quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Chi phí thuê xe vận...

Mua vật tư, trang thiết bị phòng chống tai nạn trên tàu quân sự

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư, trang thiết bị...

Chi phí thuê xe vận chuyển cán bộ, thiết bị lấy và phân tích mẫu

Trung tâm quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chi phí...

Cung cấp đồng hồ áp lực khí SF6 và khí SF6

Truyền tải điện Đà Nẵng Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Cung cấp đồng hồ áp lực khí SF6 và...

Gói thầu số 5: Sửa chữa VT35

Cục Vận tải/Tổng cục Hậu cần Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 5: Sửa chữa VT35...

Gói thầu số 48: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và rủi ro khác tài sản cố định năm 2023-2024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 03/TB-ĐKAL: Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động Nhà máy thủy điện A Lưới

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03/TB-ĐKAL: Nâng...

Gói thầu số 03/TB-ĐKAL: Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động Nhà máy thủy điện A Lưới

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03/TB-ĐKAL: Nâng...

Mua sắm dụng cụ cấp dưỡng đợt 3 năm 2023

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm dụng cụ cấp dưỡng...

Mua hàng hóa, vật tư sửa chữa trang bị kỹ thuật tàu

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua hàng hóa, vật tư sửa...