(hủy thầu) Gói thầu số 74: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và lưu trữ tro xỉ cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 74: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và lưu trữ tro xỉ cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 58: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điều khiển tổ máy S3

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 64: Cung cấp dịch vụ trực ứng phó sự cố tràn dầu

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời chào hàng cạnh tranh trong...

Gói thầu mua sắm công cụ sửa chữa

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN HÀNH KINH DOANH VĨNH TÂN ĐIỆN LỰC TRUNG QUỐC Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 52: Cung cấp máy phân tích nhiệt trị tự động cho phòng thí nghiệm tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 73: Đo hiệu suất bơm chữa cháy

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Sea area measurement of the inner harbor roadway, berthing area, turning area in 2023-2025 year project

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sea area measurement of the...

Gói thầu số 46: Cung cấp xe nâng người, nâng hàng

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư tổng hợp và dịch vụ hướng dẫn, lắp đặt

CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ...

Cung cấp 01 trụ máy cắt SF6 110kV – Nhà máy thuỷ điện Bắc Bình năm 2023

CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẮC BÌNH Chào hàng cạnh tranh...

Cung cấp vật tư gia cố khung giàn, tấm pin cho 02 Zone – NM Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN Mời chào...

Gói thầu số 14: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp AT3 sau khi sấy lọc

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 - CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong...

Demolition and repair temporary construction in Zone B

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 Mời chào hàng cạnh tranh Quốc tế Gói thầu: Demolition and repair temporary construction...

Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư, dịch vụ lót gạch và dán gốm cho vòi đốt

CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ...

The procurement of boiler, thermal controls, electrical pare parts in 2023-2025

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 Mời chào hàng cạnh tranh Quốc tế Gói thầu: The procurement of boiler, thermal...

Gói thầu số 43: Cung cấp bạc đạn, các loại lọc và các vật tư sửa chữa thiết bị lò hơi

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 27: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hư hỏng tường chắn gió kho than NMNĐ Vĩnh Tân 4

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Cung cấp máy thi công phục vụ công tác sửa chữa NMNĐ Vĩnh Tân 4

CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ...