Gói thầu số 03: Mua mới xe ô tô chở diễn viên cho Nhà hát Cao Văn Lầu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu...

(gia hạn) Gói thầu số 03: Mua mới xe ô tô chở diễn viên cho Nhà hát Cao Văn Lầu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua...

Gói 04: Mua thiết bị, máy móc

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A&M mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói 04: Mua thiết bị,...

Gói thầu số 02: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUỲNH TRẦN Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...

Gói thầu số 5: Mua sắm 01 chiếc xe rác (xe ô tô tải nhỏ)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói 3: Mua xe ô tô 05 chỗ phục vụ công tác chung

Trường chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 3: Mua xe...

Gói thầu số 03: Mua mới xe ô tô chở diễn viên cho Nhà hát Cao Văn Lầu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu...

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu:Ban quản lý dự án đầu tư...

Gói 1: Mua xe ô tô 05 chỗ ngồi phục vụ công tác chung

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIểU QUỐC HỘI VÀ HộI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói 1: Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIểU QUỐC HỘI VÀ HộI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói 3: Mua xe ô tô 05 chỗ ngồi phục vụ công tác chung

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 3: Mua xe ô...

(gia hạn) Gói 02: Mua xe ô tô 5 chổ ngồi phục vụ công tác chung

Văn phòng HĐND – UBND huyện Đông Hải Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói 02: Mua xe ô tô 5 chổ...

Gói thầu số 03: Mua 02 xe ô tô 05 chỗ ngồi phục vụ công tác chung.

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua 02 xe...

Gói thầu số 01: Chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GSL BÌNH AN Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói 02: Mua mới xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ công tác chung

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói 02:...

Gói 03: Mua xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ công tác chung

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói 03: Mua xe...

Gói 3: Mua xe ô tô 05 chỗ ngồi phục vụ công tác chung

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A&M mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói 3: Mua xe ô...

Gói 02: Mua xe ô tô 5 chổ ngồi phục vụ công tác chung

Văn phòng HĐND - UBND huyện Đông Hải Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói 02: Mua xe ô...

Gói 3: Mua xe ô tô 05 chỗ ngồi phục vụ công tác chung

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A&M Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 3: Mua xe ô...

Gói thầu số 03: Gói thầu trang bị xe ô tô phục vụ các ban Đảng tỉnh

Văn Phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Gói thầu trang...