Thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Sông Lô Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây...

Phần xây lắp

Uỷ ban nhân dân thị trấn Thổ Tang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Phần xây lắp (Số thông báo: 20211215220 -...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng mới trường THCS Trung Hà, huyện Yên Lạc. Số KHLCNT: 20211195762 – 00

Chủ đầu tư: Ban QLDAXDPTCCN huyện Yên Lạc (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: 5747/QĐ-UBND văn bản ngày:...

Bảo hiểm công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Xây dựng + thiết bị

Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp...

Khảo sát, thiết kế BVTC – DT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

(hủy thầu) Khảo sát, lập báo cáo NCKT

Ban quản lý dự án Nông nghiêp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Khảo sát, lập báo...

(gia hạn) Xây lắp

Ủy ban nhân dân phường Liên Bảo Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây lắp (Số thông báo: 20211173419 – 00. Thời điểm đăng...

Xây lắp đường giao thông

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp...

Xây lắp (San nền giao thông cấp thoát nước và cấp điện thuộc giai đoạn 2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (San nền...

Xây lắp

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi lập thạch Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số...

Xây lắp

Ủy ban nhân dân xã Vân Xuân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211212076 - 00. Thời...

Xây lắp và lắp đặt thiết bị

Uỷ ban nhân dân xã Tân Tiến Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và lắp đặt thiết bị (Số thông...

Phần xây lắp

UBND XÃ TRIỆU ĐỀ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Phần xây lắp (Số thông báo: 20211213587 - 00. Thời điểm đăng tải: 03/12/2021...

Phần xây lắp

UBND XÃ TRIỆU ĐỀ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Phần xây lắp (số thông báo: 20211213527 - 00. Thời điểm đăng tải: 03/12/2021...

Xây lắp

UBND xã Hương Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211213722 - 00. Thời điểm đăng tải:...

Phần xây lắp

UBND XÃ TRIỆU ĐỀ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Phần xây lắp (Số thông báo: 20211213624 - 00. Thời điểm đăng tải: 03/12/2021...

Xây lắp + Thiết bị

Uỷ ban nhân dân xã Đồng Cương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp + Thiết bị ( Số TBMT: 20211213440...