Gói số 4-2020: Mua Bóng phát tia

Bệnh viện 74 Trung ương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 4-2020: Mua Bóng phát tia (Số thông báo: 20201180411...

Gói số 3-2020: Mua Thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện 74 Trung ương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3-2020: Mua Thiết bị phục vụ công tác khám,...

Bảo hiểm công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Xây lắp

UBND xã Hồ Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201184318 - 00. Thời điểm đăng tải:...

Mua sắm trang thiết bị vui chơi, giải trí cho trẻ em

Sở Lao động Thương binh - và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết...

Xây dựng phần mềm đánh giá chỉ số xây dựng chính quyền điện tử

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng phần mềm đánh giá chỉ số...

Gói số 1-2020: Mua máy phát điện

Bệnh viện 74 Trung ương Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói số 1-2020: Mua máy phát điện (Số thông báo: 20201179476...

Gói số 2-2020: Mua Thiết bị thăm dò chức năng và tiệt khuẩn

Bệnh viện 74 Trung ương Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói số 2-2020: Mua Thiết bị thăm dò chức năng và...

Gói số 3-2020: Mua Thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện 74 Trung ương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3-2020: Mua Thiết bị phục vụ công tác khám,...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch LCNT dự án: Xây dựng hè phố, cây xanh, thoát nước thải, hệ thống an toàn giao thông và xây kè khóa mái đường phía bờ kênh tuyến từ cầu Đầu Làng đến cầu Cơ Khí

Chủ đầu tư: UBND thị trấn Thanh Lãng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 13.434.068.954 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Chỉnh trang, nâng cấp, cải tạo trục B thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên; Đoạn qua TDP Đầu Làng, Yên Thần, Đồng Lý, Đoàn Kết và Thống Nhất

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Lãng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 14.511.268.748...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nội thị huyện Sông Lô. Tuyến: Từ ĐT.307B (Công an huyện) đi đường 36m

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sông Lô (Được phê duyệt tại văn bản ngày 19/11/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án: Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Đại Tự, huyện Yên Lạc

Chủ đầu tư: UBND xã Đại Tự (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 6.382.501.000 VND Số gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NINH AN Gói thầu: 1/ Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: bảo trì sửa chữa Petrolimex – Cửa hàng 113 (Số thông báo: 20201173102 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 07:55)

Bên mời thầu: Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG AN VP Dự án: bảo trì sửa chữa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Sửa chữa, bảo ưỡng, thay thế trang thiết bị văn phòng cho Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên (Số thông báo: 20201176501 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 17:17)

Bên mời thầu: Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên Nhà thầu trúng thầu: Đỗ Thị Hồng Nhung Dự án: Sửa chữa, bảo ưỡng, thay...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ In bìa hồ sơ khám sức khỏe cá nhân năm 2020 (Số thông báo: 20201175753 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 15:35)

Bên mời thầu: Trung tâm y tế thị xã phúc yên Nhà thầu trúng thầu: Nguyễn Thị Thủy Dự án: V/v phê duyệt dự toán và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20201174589 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 11:14)

Bên mời thầu: UBND xã Đạo Trù Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Bảo Dự án: Nhà vệ sinh...