Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Tư vấn lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX gói thầu số 1, số 2 (Số thông báo: 20200807456 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 14:14)

Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần quản lý dự án và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị thiết bị kênh THVL4 (Số thông báo: 20200500062 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 09:47)

Bên mời thầu: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH công nghệ Truyền thông Truyền hình Dự án:...

Mua sắm VTTB lưới điện

Công ty Điện lực Vĩnh Long Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm VTTB lưới điện thay tủ hợp bộ thanh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình các tuyến hẻm phường 1, phường 4. (Số thông báo: 20200700026 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 14:57)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Phúc Khang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục công trình (không bao gồm chi phí láng trại tạm) (Số thông báo: 20200804417 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 15:29)

Bên mời thầu: Phòng Quản lý đô thị thị xã Bình Minh Nhà thầu trúng thầu: HTX nông nghiệp, thương mại dịch vụ Bình Minh Dự...

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp kho lương thực

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp kho...

Gói thầu số 1: Phần xây dựng Khối nhà chín

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Mời đấu thầu rộng rãi...

(điều chỉnh) Hệ thống video wall

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Hệ thống video wall (Số thông báo: 20200768493...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Vĩnh Long Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Tín Thành 2/CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM EC Gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Phúc Khang Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Cổ phần Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ (Số thông báo: 20200789312 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 14:26)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân phường Đông Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC NHÂN TÂM Dự án: Nguồn kết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Gói thầu: 1/Thiết bị đồ dùng dạy học (Số thông báo: 20200729586 - 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 10:27); 2/Thiết bị điện tử...

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp kho lương thực

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MQ SOLUTIONS 2/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long Nhà thầu trúng thầu: 1/Hộ kinh doanh Tâm Hiếu 2/Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số: Cung cấp Trang phục Y tế năm 2020. (Số thông báo: 20200507229 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/07/2020 11:12)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ NGUYỄN VĂN THỦ, HUYỆN VŨNG LIÊM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TÂN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Gói thầu: 1/Gói thầu số 3: Rà phá bom mìn, vật nổ (Số thông báo: 20200786935 - 00. Thời điểm đăng tải: 30/07/2020 17:21);...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp, láng nhựa mặt đường (Số thông báo: 20200733067 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/07/2020 08:27)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV SX TM XD KHÁNH AN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN...