Gói thầu số 01: Mua sắm bàn ghế giảng đường A3-4 và thiết bị tại cơ sở Hòa Quý Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm...

(gia hạn) “Cung cấp hạt nhựa PP tạo sợi T3034 sản xuất vỏ bao xi măng”

Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng thông báo mời...

Cung cấp hạt nhựa PP tráng M9600 dùng sản xuất vỏ bao xi măng

Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng thông báo mời...

“Cung cấp hạt nhựa PP tạo sợi T3034 sản xuất vỏ bao xi măng”

Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng thông báo mời...

(gia hạn) “Cung cấp giấy kraft lót trong dùng sản xuất vỏ bao xi mäng”

Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng tổ chức chào...

Mua hàng hóa phục vụ sản xuất

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông báo mời chào giá cạnh tranh Bên...

“Cung cấp giấy kraft lót trong dùng sản xuất vỏ bao xi mäng”

Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng tổ chức...

(hủy thầu) Cung cấp Đá dăm đường sắt kích thước 2,5x5cm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp Đá dăm đường...

Mua sắm bàn, ghế phòng họp trực tuyến tại Hội trường UBND huyện

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU MIỀN TRUNG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bàn, ghế...

Cung cấp hạt nhựa PP tạo sợi T3034 sản xuất vỏ bao xi măng

Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng thông báo mời chào giá cạnh tranh ...

Mua sắm Tủ an toàn sinh học cấp 2, hộp chuyển mẫu pass-box và bàn cân chống rung phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Kiểm nghiệm năm 2023.

Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm Tủ an toàn...

(gia hạn) “Cung cấp hạt nhựa PP tạo sợi T3034 sản xuất vỏ bao xi măng”

Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng tổ chức chào...

Cung cấp Tà vẹt gỗ đường sắt khổ đường 1000mm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp...

Cung cấp Tâm ghi, Cụm lưỡi ghi khổ đường sắt 1000mm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp...

“Cung cấp hạt nhựa PP tạo sợi T3034 sản xuất vỏ bao xi măng”

Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng tổ...

Mua sắm nguyên phụ liệu may (Số hiệu gói thầu: 01/2023)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 19-5, BỘ CÔNG AN - XÍ NGHIỆP MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi...

Cung cấp máy lưu hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi Quốc tế Gói thầu: Cung cấp máy lưu hóa...

(gia hạn) Mua sắm vật tư vật liệu xây dựng tường rào kho xăng dầu Sư đoàn

Sư đoàn 375/Quân chủng Phòng Không Không Quân Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua sắm vật tư vật liệu xây dựng tường...

Mua sắm vật tư vật liệu xây dựng tường rào kho xăng dầu Sư đoàn

Sư đoàn 375/Quân chủng Phòng Không Không Quân Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua sắm vật tư vật liệu...

Mua sắm vật tư vật liệu xây dựng tường rào kho xăng dầu Sư đoàn

Sư đoàn 375/Quân chủng Phòng Không Không Quân Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm vật tư vật liệu xây...