khu đô thị mới bên bờ sô ng Lô, phườ ng Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Dự án: khu đô thị mới bên bờ sô ng Lô, phườ ng Hưng Thành, thành...

Khu đô thị An Tường Riverside, phường An Tường, Thành phố Tuyên Quang

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Dự án: Khu đô thị An Tường Riverside, phường An Tường, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh...

04 BH: Bảo hiểm công trình

Công ty Điện lực Tuyên Quang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 04 BH: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20210124117...

Khu đồ thị dịch vụ và dân cư Nông Tiến, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Dự án: Khu đồ thị dịch vụ và dân cư Nông Tiến, phường Nông Tiến, thành...

Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ 10, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Tư...

Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Dự án: Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Số CBDMDA:...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Di dân, tái định cư huyện Na Hang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH HÙNG LONG TUYÊN QUANG 2/...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT tập trung công trình: 11 công trình ĐTXD năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 08/01/2021 ) Tổng mức đầu tư: 70.100.000.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế...

Gói thầu số 01: Mua thuốc Generic

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua thuốc Generic (Số thông báo:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa không khí (Số thông báo: 20201270434 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2021 11:36)

Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Mekong Việt Nam Dự án: Bảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình (Số thông báo: 20210118201 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2021 15:43)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY...

tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: tư...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT công trình: 11 công trình ĐTXD năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 08/01/2021 ) Tổng mức đầu tư: 70.100.000.000 VND ...