Gói thầu số 1.4: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC XANH VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Nghệ An

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo

Ban quản lý dự án giao thông III Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát,...

Tư vấn giám sát thi công

Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Giang

Gói thầu số 12: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Điều tra, xác định ranh giới các khu vực bảo vệ

Chi cục Thủy sản Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Điều tra, xác định ranh giới các khu vực bảo...

Thí nghiệm và quan trắc lún

Công ty Điện lực Thanh Trì Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 06.TNQT-2020: Thí nghiệm và quan trắc lún ( Số thông...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Tư vấn thẩm tra báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Xí nghiệp phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo Kinh...

Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công (...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Long An

Tư vấn lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Tư vấn lập Thiết kế BVTC và dự toán

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu 04: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Công trình

Điện lực Xuân Lộc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 04: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Công...

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thẩm...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Kiểm toán quyết toán dự án

Điện lực Xuân Lộc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu 04: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng...

Gói thầu số 02: Thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội