Giám sát thi công xây dựng

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Giám sát thi...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 3: Lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 , tầm nhìn đến năm 2065

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 3: Lập điều...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói TV01: Tư vấn quản lý dự án

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - CÔNG TY TNHH 1TV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói TV02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - CÔNG TY TNHH 1TV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu 2: Tư vấn lập thiết kế thi công – dự toán, lập hồ sơ mời thầu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 2: Tư...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Cập nhật, nâng cấp và duy trì hoạt động của phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố, cấp huyện

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Xây dựng Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Giai đoạn 2)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 9: Tư vấn cắm mốc, vạch dấu sơn, tính diện tích và lập trích đo thửa đất phục vụ công tác GPMB

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán Công trình sửa chữa cơ sở vật chất, nhà xưởng tại trụ sở Công ty năm 2023.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Lập báo...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

TV-05: Tư vấn thiết kế BVTC-TDT

Cục Quân khí/TCKT mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: TV-05: Tư vấn thiết kế BVTC-TDT (mã số tbmt: IB2300183252...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu TV-12: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT các hạng mục còn lại

Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu TV-12:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 01/TVSCL.2024 Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán các công trình sửa chữa lớn 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01/TVSCL.2024 Thiết kế bản...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 02/TVTTSCL.2024 Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 02/TVTTSCL.2024 Tư vấn thẩm...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 7: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 5: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 6: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Khảo sát địa hình và Thiết kế lập Quy hoạch phân khu xây dựng

CÔNG TY TNHH IPC VIỆT Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Khảo sát địa hình và Thiết kế lập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số thi công hạ cấp vật liệu cháy 150ha

Ban quản lý rừng Phòng hộ Đặc dụng Hà Nội mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội