Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị, doanh cụ

Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu TV-08: Tư vấn...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Gói 02:Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm Rau Đak Pơ

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Quản lý và phát triển...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Gói thầu TV-07: Tư vấn giám sát xây dựng các công trình năm 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY 15 ( ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ DNNN : TỔNG CÔNG TY 15 -...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Gói 02:Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Tuyến 1, tuyến 3, tuyến 5

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Tư vấn giao rừng

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mang Yang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư vấn...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

TV-01: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán (TDT)

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TV-01: Tư vấn thiết kế bản vẽ...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Lập kế hoạch sử...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Gói thầu 01: Tư vấn Quản lý dự án

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Tư vấn Quản lý dự...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Gói thầu 01: Tư vấn Quản lý dự án

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 01: Tư vấn Quản lý dự...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Tư vấn Xây dưng Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉn Gia Lai

Sở Tài chính Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn Xây dưng Hệ số điều chỉnh...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Lập đồ án Quy hoạch

Phòng quản lý đô thị thành phố Pleiku Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Lập đồ án Quy hoạch...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Quản lý dự án

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Quản lý...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Gói thầu số 4: Tư vấn lập thiết kế quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch phân khu đô thị phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ AN KHÊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4:...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Thành quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thành quả theo dõi diễn biến...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Prông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai

Quản lý dự án

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Quản lý...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Gia Lai