Quan trắc, giám sát đánh giá tác động môi trường trong thời gian thi công

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng...

CPC-HoaXuan-KT: Kiểm toán dự án hoàn thành

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG mời đấu thầu rộng...

Gói thầu CPC-LienChieu-KT: Kiểm toán dự án hoàn thành

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng...

(gia hạn) Gói thầu số 17: Khảo sát, lập phương án, dự toán thi công rà phá bom mìn, vật nổ và tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG – TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Mời đấu thầu rộng rãi...

(gia hạn) Gói thầu số 5: Khảo sát, lập phương án, dự toán thi công rà phá bom mìn, vật nổ và tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG – TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời đấu thầu rộng rãi...

Tư vấn xây dựng “Đề án Chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”

Chi cục Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Tư vấn xây dựng "Đề...

Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập hồ sơ thiết kế...

Tư vấn lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho XNXD PETEC Hòa Hiệp

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công + dự toán

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập hồ...

Gói thầu số 01/TV-BCKTKT: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng...

Gói thầu TV-14: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán các hạng mục còn lại của dự án

Ban Quản lý dự án/Quân khu 5 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu TV-14: Tư vấn thiết...

Thuê tư vấn xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thuê tư vấn...

Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất dự án Tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Chi cục Quản lý Đất đai thành phố Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thuê đơn vị...

(gia hạn) Gói thầu số 5: Khảo sát, lập phương án, dự toán thi công rà phá bom mìn, vật nổ và tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG – TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời đấu thầu rộng rãi...

Khảo sát, kiểm định an toàn đập đối với 02 hồ chứa nước Hòa Trung và Đồng nghệ

CHI CỤC THỦY LỢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, kiểm định an...

Gói thầu 04/2023/TV-VP Kiểm toán nội bộ năm 2023 tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 04/2023/TV-VP Kiểm toán...

Gói thầu TV10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu XL1

Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu TV10: Tư...

Thuê tư vấn xác định đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023

TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thuê tư vấn...

Kiểm toán (giai đoạn 2-phân khu 3)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng Mời đấu thầu...

Gói thầu số 17: Khảo sát, lập phương án, dự toán thi công rà phá bom mìn, vật nổ và tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA Mời đấu...