Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, công trình kho vật tư Công ty Điện lực Trà Vinh “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Trà Vinh (Được phê duyệt tại văn bản 2126/QĐ-PCTV ngày 28/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 12.699.414.864 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh Số 1 Trà Vinh “

Chủ đầu tư:Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh (Được phê duyệt tại văn bản 1015/QĐ-NHNoTV-TH ngày 15/7/2020 ) Tổng mức đầu tư: 4.989.555.110 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí thẩm định giá thiết bị (Số thông báo: 20201065702 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 08:28)

Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần giám định Ngân Hà Dự án: Cải tạo hệ...

Bảng nhựa, hộp công tơ các loại

Công ty Điện lực Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) (Số...

Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 4)

Công ty Điện lực Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói...

Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại

Công ty Điện lực Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ...

Gói thầu số 13: Cung cấp, lắp đặt, xây dựng hệ thống khí y tế

Công ty cổ phần xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200957127 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 16:56)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Duyên Hải Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Tuyển chọn cố vấn cho các hoạt động thuộc chuỗi giá trị du lịch (Số thông báo: 20201063312 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 17:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: Phan Đình Huê Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí chỉnh lý, sắp xếp (Số thông báo: 20200964281 – 01. Thời điểm đăng tải: 24/10/2020 07:50)

Bên mời thầu: Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Năm sao Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị Đài truyền thanh cơ sở xã Trà Vinh (Số thông báo: 20201001449 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/10/2020 23:48)

Bên mời thầu: BQL CTMTQG xây dựng NTM xã Trà Vinh. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng phát triển công nghệ BW Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH TRÀ VINH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CỬA HÀNG THỊNH PHÁT 2/ DỊCH VỤ ĐIỆN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí quản lý dự án (Số thông báo: 20201062854 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 16:29)

Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tân Thái Minh Dự án:...

Gói thầu số 04: Mua sắm học phẩm cho học sinh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRÀ CÚ Chào hang cạnh tranh rút gọn...

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Trà Vinh

Gói thầu số 41: Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu...

gói thầu số 9: Thi công công trình Trồng cây xanh tuyến đường 30 4

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU CỬU LONG TRÀ VINH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: gói thầu số 9: Thi...

Gói thầu số 9: Thi công công trình trồng cây xanh tuyến đường Điện Biên Phủ, phường 1

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU CỬU LONG TRÀ VINH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 9: Thi...

Gói thầu số 04: Mua sắm học phẩm cho học sinh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH TRÀ VINH Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án mua sắm VTTB phục vụ công tác khắc phục tồn tại của hệ thống đo đếm năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Trà Vinh (Được phê duyệt tại văn bản 2113/QĐ-PCTV ngày 26/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 3.221.347.965...