Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu TV11- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200631446 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 16:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê xử lý chất thải y tế nguy hại cho Bệnh viện Sản – Nhi năm 2020-2021 (Số thông báo: 20200727623 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 14:55)

Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIỆT...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Cửa hàng Xăng dầu Phú Thọ thuộc ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung

Chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu Trà Vinh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 23/07/2020 ) Tổng mức đầu tư: 4.374.384.868...

Gói thầu số 42DH: Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ dữ liệu

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu số 3MR-10: Cung cấp các loại cáp thép

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua Vật tư y tế tiêu hao Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh tháng 08/2020

Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/08/2020 ) Giá dự toán: 499.287.000 VND...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Số thông báo: 20200803085 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 10:39)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Máy vật lý trị liệu, gồm 06 thiết bị (Số thông báo: 20200541915 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 08:03)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Dự án: Mua sắm trang...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 11: Mua sắm trang thiết bị (Số thông báo: 20200802721 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 09:54)

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT PHÚC...

Gói thầu số 04: Mực in và thiết bị tin học

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Mực in và thiết...

Trang thiết bị y tế (bao gồm 28 mặt hàng)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang thiết bị y tế (bao gồm 28...

Thuê đơn vị thực hiện tính chỉ số TFP

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê đơn vị thực hiện tính...

Mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua xe ô tô chuyên...