Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non năm học 2022 – 2023.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẤU THẦU MINH ANH mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua...

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà màn trên địa bàn huyện Đăk Glei

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Xây...

Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non năm học 2022 – 2023.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẤU THẦU MINH ANH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua...

Gói thầu tư vấn Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG APOLLO Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Thuê bao Phần mềm Quản lý khám, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thuê bao Phần mềm Quản...

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống thư công vụ tỉnh Kon Tum” năm 2023

CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN KHOA KON TUM Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ...

(gia hạn) Mua sắm tài sản theo đề án

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm tài sản theo đề án (...

Mua sắm đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non năm học 2022 – 2023.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẤU THẦU MINH ANH mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua...

Mua sắm máy tính để bàn

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM Mời chào hàng cạnh tranh...

Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm...

(gia hạn) Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn 6 tháng cuối năm 2023

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác...

Mua sắm đề án cơ sở vật chất năm 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẤU THẦU MINH ANH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Mua sắm tài sản thông thường gồm: Máy photocopy, Máy vi tính để bàn

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản thông...

Mua sắm tài sản theo đề án

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản theo...

Cung ứng máy móc, thiết bị dạy học cho các trường học trực thuộc UBND huyện Đăk Tô

CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN KHOA KON TUM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung ứng máy móc, thiết...

Chỉnh lý khoa học 100m tài liệu lưu trữ (bước 6 đến bước 23) từ năm 2005 trở về trước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

Sở Giao thông vận tải Kon Tum mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chỉnh lý khoa học 100m tài...

Gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng năm 2011 (từ bước 6 đến bước 23 của quy trình chỉnh lý tài liệu giấy) của Sở Y tế

Sở Y tế tỉnh Kon Tum mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài...

Gói thầu: Mua sắm Dịch vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẤU THẦU MINH ANH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói...

Gói thầu: Mua sắm Dịch vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẤU THẦU MINH ANH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói...

Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn thành phố Kon Tum

Phòng Tư pháp Thành phố Kon Tum Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Số hóa dữ liệu hộ tịch...