Sửa chữa, thay thế thiết bị máy tính

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Phòng, Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

(gia hạn) Gói thầu số 2: Mua phần mềm

Viện Kỹ thuật Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua phần mềm (Số thông báo: 20210981824...

Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ công tác biên tập, tu chỉnh hải đồ điện tử dự trữ SSCĐ

Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng...

Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng

Trường Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên...

Sửa chữa, thay thế thiết bị máy tính

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Phòng, Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

(gia hạn) Gói 5: Mua sắm thiết bị văn phòng

Trường Đại học Y dược Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 5: Mua sắm thiết bị văn phòng (Số...

Mua thiết bị đo lường

Công ty Cổ phần DAP Vinachem Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua thiết bị đo lường (Số thông báo: 20211033388 -...

Gói thầu số 2: Mua phần mềm

Viện Kỹ thuật Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Mua phần mềm (Số thông báo: 20210981824...

Gói thầu số 3: Cung cấp Bộ thiết bị phân tích quang phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS)

Trung tâm Quan trắc môi trường Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp Bộ thiết bị phân...

Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ công tác ngành Quân huấn

Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ công...

Mua vật tư, linh kiện bảo quản, sửa chữa thiết bị

Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua vật tư, linh kiện...

(gia hạn) Mua sắm vật tư CTĐ, CTCT

Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư CTĐ, CTCT...

Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị

Viện Kỹ thuật Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị (Số thông báo:...

Mua máy photocopy năm 2021

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua máy photocopy năm 2021 ( Số TBMT: 20211022588...

Gói thầu Ms-01: Mua sắm doanh cụ, bảng biểu

Sư đoàn 363/Quân chủng Phòng không - Không quân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu Ms-01: Mua sắm doanh cụ,...

Cung cấp trang thiết bị trường học

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Thái Sơn Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp trang...

Mua vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua vật tư, thiết bị công...

Mua vật tư, thiết bị công nghệ thông tin

Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua vật tư, thiết bị công...

Mua sắm sổ sách, báo biểu, giản đồ cho mạng lưới trạm Khí tượng Thủy văn năm 2022

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm sổ sách, báo biểu, giản...

Gói 5: Mua sắm thiết bị văn phòng

Trường Đại học Y dược Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 5: Mua sắm thiết bị văn phòng (Số...