Gói thầu thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án xây dựng nông thôn mới huyện Lạc Thủy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu thi...

Chi phí xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi...

Cải tạo, nâng cấp xử lý nước thải từ

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Môi trường Envitop Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cải tạo, nâng cấp xử lý nước...

Gói thầu số 3: Cung cấp

Công ty than Khánh Hòa - VVMI, Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP Mời chào hàng cạnh tranh...

(điều chỉnh) Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình

Chi nhánh Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV – Nhà máy nước Thủ Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyễn Hồng Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công...

Gói thầu số 526: Thi công phát triển tuyến ống cấp nước

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 526: Thi công phát triển...

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Tiền Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo:...

Gói thầu HH49-2020: Cung cấp vật tư sửa chữa bơm cấp nước

Công ty Nhiệt điện Thái Bình Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

(gia hạn) Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng mục

Công ty TNHH Ngân Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình hạng...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Trí Nguyên Minh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số...

(hủy thầu) Gói thầu số 01: Thi công xây lắp

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Xây dựng công trình kênh tiêu T0; Hạng mục: Lan can, hệ thống chiếu sáng

UBND thị trấn Phùng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng (cả HMC) (Số thông báo: 20200811016...

(gia hạn) Gói thầu số 1: Thi công Xử lý lòng sông hạ lưu kênh xả

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công Xử lý lòng...

Gói thầu số 02: Cung cấp ống HDPE DN355 PN10 PE100

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp ống HDPE...

Thi công xây dựng công trình

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuyên Quang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng An Mỹ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi...

Gói thầu số 01: San lấp mặt bằng

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Kiểm định Thiên Phát Kiên Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 12: Bảo hiểm xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang Mời đấu thầu...