Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Mua giống dê (Số thông báo: 20200709077 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:00)

Bên mời thầu: Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, sở khoa học và công nghệ tỉnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: 20200476312 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/08/2020 18:32)

Bên mời thầu: UBND xã Thủy Thanh Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án và Xây dựng Hưng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20200711810 – 01. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 17:33)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư Kiến Trúc Xanh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 13: Phần lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20200660495 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 16:09)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà thầu trúng thầu: công ty cổ phần xây...

Gói thầu số 1: Mua sắm xe ô tô cấp cứu phục

Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm xe ô tô...

Xây dựng website

Ban Quản lý khu bảo tồn Sao La tỉnh Thừa Thiên HUế Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Xây dựng website và phim tuyên...

Xây lắp công trình

Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20200760282...

Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây lắp

Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Toàn bộ phần...

gói thầu số 20 : cung cấp hệ thống điều không, máy hút bụi

Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: gói thầu số 20 : cung cấp hệ thống...

Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị của dự án

Trung tâm Công viên cây xanh Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp...

Xây dựng công trình cải tạo nhà vệ sinh

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng công trình cải tạo nhà vệ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quy hoạch chung huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền (Được phê duyệt tại văn bản 1989/QĐ-UBND ngày 05/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đầu tư CSVC hạ tầng công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia chương trình ETEP

Chủ đầu tư: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (Được phê duyệt tại văn bản 1619/QĐ-ĐHSP ngày 05/8/2020) Tổng mức đầu tư: 50.100.000.000 ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ phần thi công xây lắp (gồm xây lắp và hạng mục chung) (Số thông báo: 20200633256 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 15:40)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm...

Thi công xây lắp công trình Cải tạo Mương nước, tường rào và nhà cộng đồng

Cơ quan Đại học Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình Cải tạo Mương nước, tường...

Gói thầu số 14 Cung cấp vật tư hàng hóa, máy thi công

Kho K890/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 14 Cung cấp vật...