Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 1.5 2/ Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu TB – 03: Mua sắm, lắp đặt doanh cụ, thiết bị (Số thông báo: 20201045122 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 14:01)

Bên mời thầu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ...

(gia hạn) Gói thầu số 7: Danh mục VTYT không thuộc các gói khác

Trung tâm Y tế thành phố Huế Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 7: Danh mục VTYT không thuộc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng tiểu dự án (Số thông báo: 20200455285 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2021 15:58)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác đảm bảo ANTT (Số thông báo: 20201207495 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2021 10:52)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC NAM HÀ Dự án: Mua...

Gói thầu số 01: Lập điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu C

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01: Lập...

Gói 1: Chỉ, phim, găng

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng trường học Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 1: Chỉ, phim, găng (Số...

Gói 2: Vật tư tiêu hao các loại

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng trường học Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 2: Vật tư tiêu hao...

Gói 3: Hóa chất xét nghiệm

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng trường học Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 3: Hóa chất xét nghiệm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Kho K856 Cục Quân Khí Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG LÂM Gói thầu: 1/ Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu số 39 mua sắm vật tư, thuê máy xây dựng (Số thông báo: 20210106322 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2021 13:37)

Bên mời thầu: Kho K890/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật Nhà thầu trúng thầu: NGUYỄN SÁU Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư...

Gói thầu FMCR-TTH-TV01: Dịch vụ tư vấn khảo sát lập địa; thiết kế phục hồ

Ban QLDA Phát triển ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói số 01: Mua sắm bàn ghế học sinh

Trường Trung học cơ sở Thống Nhất Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 01: Mua sắm bàn ghế học sinh...

(hủy thầu) Gói thầu số 04: Chi phí thiết bị, lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH Xây Dựng Nhân Tín Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Chi phí thiết bị, lắp...

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo và công tác chuyên môn năm 2020

Trương Cao đẳng Giao thông Huế Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị phục vụ...

Gói thầu số 5: Chi phí xây dựng công trình

UBND xã Vinh Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Chi phí xây dựng công trình (Số thông...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Xây dựng khu hạ tầng Cây Sơn – Lò Rèn thôn Thuần Nhất, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (giai đoạn 2)

Chủ đầu tư: UBND xã Phú Lộc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/01/2021 ) Tổng mức đầu tư: 9.206.532.000 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Sửa chữa mố, trụ cầu Trường Hà trên Đường tỉnh 18 và đảm bảo giao thông (Số thông báo: 20201231953 – 01. Thời điểm đăng tải: 11/01/2021 15:47)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SUMEN...

Gói thầu số 05: Trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Trồng...

Gói thầu số 01: Mua sắm Bộ thiết bị không đầy đủ các độ tuổi

Trường Mầm non Tây Lộc Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm Bộ thiết bị không đầy...