Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ xã Hà Hiệu Nhà thầu trúng thầu: 1/công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ tổ chức thực hiện các chương trình thi đua bàn hàng năm 2020 tại công ty Dịch vụ MoBiFone khu vực 1.

Bên mời thầu: Coongty Dịch vụ MoBiFone khu vực 1 Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP mặt trời châu á Dự án: Thuê dịch vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thu thập dữ liệu phục vụ công tác đo kiểm, đánh giá chất lượng mạng trên địa bàn Hải Phòng Quảng Ninh, đợt 2 năm 2020

Bên mời thầu: Trung tâm đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MoBiFone Nhà thầu trúng thầu: công ty TNHH xây dựng hạ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án phát triển Điện lực Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần TSQ Việt Nam 2/Viện khoa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20201006292 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 15:52)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200961694 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 08:34)

Bên mời thầu: Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Số thông báo: 20200578364 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 11:18)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI KỸ THUẬT Dự án: Dự...

(http://thongtindauthau.com.vn/dangtai/ketquadauthau- Code: BB2D362B)

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần tư vấn đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 14: Chi phí kiểm toán (Số thông báo: 20201066297 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 09:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Nhà thầu trúng thầu: 1+2/CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH Gói thầu: 1/ Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp bò cái giống sinh sản (Số thông báo: 20200927579 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 15:57)

Bên mời thầu: Ban quản lý thực hiện các chương trình MTQG xã Ia Dreh Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Hoàng Kim...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu kinh tế Mở Chu Lai Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ &...