Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ thôn 6 xã Đăk Ơ đến điểm trường 27/7 xã Phú Văn ; Số KHLCNT: 20210439792 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 13.000.000.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp than nhập khẩu Quý II/2021 ; Số KHLCNT: 20210439233 – 00

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021 ) Giá dự toán: 66.660.000.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng mới trạm 110kV Thạch Thất 2 và nhánh rẽ; Số KHLCNT: 20200691433 – 01

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp đất giàu sắt năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210439188 – 00

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021 ) Giá dự toán: 26.202.000.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT bổ sung công trình Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh dọc đoạn Km76+600-Km80+860, Quốc lộ 45, tỉnh Thanh Hóa; Số KHLCNT: 20210439476 – 00

Chủ đầu tư: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 27.100.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Các dự án: Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV – Phần trang bị bảo vệ so lệch bảo vệ chạm đất ; Số KHLCNT: 20210434273 – 00

Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 77.474.413.288...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mở rộng bãi biển Thuận Yên (Giai đoạn 3); hạng mục: Bơm cát tạo bãi ; Số KHLCNT: 20210439364 – 00

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CIC Nam Việt (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/04/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công trình: Cầu Lục Út (ngang kênh làng thứ 7); Số KHLCNT: 20210438826 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện U Minh Thượng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 06/04/2021 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu 07 – Công tơ điện tử 2021 – Công tơ điện tử RF cấp cho khu vực ngoại thành (đợt 2) ; Số KHLCNT: 20210438711 – 00

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021 ) Giá dự toán:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu 05 – Công tơ điện tử 2021 – Công tơ điện tử và thiết bị đo xa PLC phục vụ phát triển khách hàng (đợt 2) ; Số KHLCNT: 20210438690 – 00

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021 ) Giá dự toán:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp tuyến đê tả sông Nhơm xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương; Số KHLCNT: 20210438712 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu 11 – Công tơ điện tử 2021 – Công tơ điện tử 3 pha 3 giá RF cấp cho khu vực ngoại thành (đợt 2) ; Số KHLCNT: 20210438760 – 00

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021 ) Giá dự toán:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp Hỗn hợp xi măng – hóa phẩm bơm trám giếng khoan năm 2021 cho lô 09-1 ( Gói thầu số VT-168/21-KB); Số KHLCNT: 20210438213 – 00

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/04/2021 ) Giá dự toán: 18.431.773.304 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210438450 – 00

Chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021 ) Tổng mức đầu tư: 8.259.715.000 VND ...