Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng (Số thông báo: 20210981983 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 08:53)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đông Dương Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hạ Lang Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần sách và thiết bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm và lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, thiết bị văn phòng; Số KHLCNT: 20211142472 – 00

Chủ đầu tư: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hạ Lang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/11/2021 ) Giá dự toán: 8.196.623.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt Camera giám sát tại Liên đoàn lao động tỉnh Cao Bằng (Số thông báo: 20211146471 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/11/2021 15:44)

Bên mời thầu: Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Dự án: Lắp đặt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý cửa khẩu Lý Vạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HNT VIỆT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20211111740 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 12:03)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - CAO BĂNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH AN PHÁT Dự án: Thi công xây lắp....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý cửa khẩu Lý Vạn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Ban Quản lý Dự án đầu tư - Ban Quản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210944367 – 01. Thời điểm đăng tải: 11/11/2021 07:36)

Bên mời thầu: Ban quản lý Công viên địa chất non nước Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - CAO BĂNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH AN PHÁT 2/ CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa lớn 02 xe ô tô Toyota Inova 2021 (Số thông báo: 20210831035 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 09:59)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY TRẦN LAN Dự án: SCL 02...