Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ CÔNG TY CỔ PHẦN 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 6b: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 06 (Số thông báo: 20211138659 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 11:17)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRIỆU TÍN Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công Ty Cổ Phần In...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lịch để bàn năm 2022 (Số thông báo: 20211052290 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 09:13)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT HOÀNG Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20211082751 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 07:54)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÂY XANH...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 46,47,48,49,50,51 công trình Đường khu trung tâm đô thị Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân ; Số KHLCNT: 20211138827 – 00

Chủ đầu tư: UBND huyện Hàm Tân (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/11/2021 ) Tổng mức đầu tư: 199.751.000.000 VND Số gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20211007484 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 15:03)

Bên mời thầu: Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÔ MA Dự án: Phim trường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bản quyền HTTPS mail công vụ tỉnh và bản quyền phần mềm sao lưu dữ liệu (Số thông báo: 20211101737 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2021 15:26)

Bên mời thầu: Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ Đại lý thuốc Thú y, Thức ăn Gia súc, Gia...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 10: Xây lắp mới các hạng mục bổ sung (Số thông báo: 20211031728 – 00. Thời điểm đăng tải: 11/11/2021 16:14)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MTV HƯNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN THI TRẦN 2/ Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tủ, bàn ghế (Số thông báo: 20210907736 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 20:01)

Bên mời thầu: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH PHAN MINH Dự án: Mua sắm tài sản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Đạt Hoàng Gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị dùng nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh (Số thông báo: 20211034087 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 13:44)

Bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH NGUYÊN LUÂN Dự án: Mua sắm thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu số 6: xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20211074225 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 14:12)

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phong Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: 20211006017 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/11/2021 11:33)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kế hoạch đấu thầu dự án: 2022-2023 Loading Port Independent Coal Testing Laboratory ; Số KHLCNT: 20211125524 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/11/2021 ) Giá dự toán: 13.134.220.000 VND ...