Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Tư vấn lựa chọn nhà thầu (Số thông báo: 20200807967 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 15:20)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án công trình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT và KQ đấu thầu xây dựng, thiết bị (Số thông báo: 20200807661 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 14:40)

Bên mời thầu: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 276 Thanh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật (Số thông báo: 20200251440 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 18:05)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Nhà thầu trúng thầu: Viện Nghiên cứu Cơ khí Dự án: Kho nguyên liệu ....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Mua cá chép V1 (Số thông báo: 20200805742 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 08:13)

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THANH...

Gói số 1: Tư vấn thiết kế quy hoạch

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại HP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói số 1: Tư vấn thiết kế quy...

(hủy thầu) SXKD2020-HH17: Cung cấp dầu DO

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: SXKD2020-HH17: Cung cấp...

Thi công xây dựng công trình

UBND xã Cán Khê Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200809625 - 00....

(gia hạn) Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Phú Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng công cụ tính toán hỗ trợ tham mưu chỉ đạo, điều hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa (Được phê duyệt tại văn bản 3057/QĐ-UBND ngày 31/07/2020) Tổng mức đầu tư: 4.934.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung HTX dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Minh Sơn, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc

Chủ đầu tư: UBND xã Minh Sơn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 2.569.990.192 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Trường mầm non xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quản lý nhu cầu khách hàng của EVNNPC

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/07/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.399.442.400...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200453516 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 11:16)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TDT Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu HTPTSX-01: Mua sắm vật tư con giống Bò (Số thông báo: 20200710877 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 10:10)

Bên mời thầu: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Đông Phong Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây giống Keo lai mô (Số thông báo: 20200729647 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 09:23)

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hoa Đôn Dự án: Mua cây giống Keo lai mô...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 4: Hỗ trợ trồng cây phân tán, cây cảnh quan tại địa phương trong lưu vực chi trả DVMTR. (Số thông báo: 20200801849 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 07:46)

Bên mời thầu: Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá Nhà thầu trúng thầu: Liên...