Gói thầu sô 01: Lập Quy hoạch sử dụng đất

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu sô 01:...

Gói số 7: Tư vấn giám sát xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu và cài đặt phần mềm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 7: Tư vấn giám sát...

Gói số 01: Mua sắm thiết bị và phần mềm tiếp nhận

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 20: Tư vấn quan trắc và Giám môi trường trong quá trình thi công

Ban quản lý dự án Thăng Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 20: Tư vấn quan trắc và...

Xây lắp và vật tư thiết bị

Công ty Điện lực Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và vật tư thiết bị (Số thông báo:...

Tư vấn giám sát

Công ty Điện lực Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20201184511 - 00. Thời điểm...

Vận chuyển Clinker từ Nhà máy xi măng Bỉm Sơn đi Chi nhánh Quảng Trị

Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Vận chuyển Clinker từ Nhà máy xi măng...

Vận chuyển Clinker từ Nhà máy xi măng Vạn Ninh đi Chi nhánh Quảng Trị

Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Vận chuyển Clinker từ Nhà máy xi măng...

Bảo hiểm công trình

Công ty Điện lực Thanh Hóa Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20201184858 - 00....

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Gói số 01: Mua sắm thiết bị và phần mềm tiếp nhận dữ liệu quan trắc

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm chi phí Bảo hiểm công trình) (Số thông báo: 20201101009 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 16:04)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty CP tư vấn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định phê duyệt KHLCNT

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Đô (Được phê duyệt tại văn bản ngày 20/11/2020 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định V/v phê duyệt KHLCNT công trình Hạ tầng kỹ thuật đất ở khu dân cư giáp trung tâm văn hóa xã Hà Châu huyện Hà Trung

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Đô (Được phê duyệt tại văn bản ngày ) Giá...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Viện Nông Nghiệp Thanh Hóa (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/11/2020 ) Giá dự toán: 7.007.000.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và dịch vụ công ích đô thị năm 2021, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: UBND thị xã Bỉm Sơn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 18/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 18.433.132.191 VND Số gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 3: Mua hóa chất y tế năm 2020 (Số thông báo: 20201056617 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 17:05)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa Khoa huyện Nga Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 3: Mua sắm hóa chất y tế năm 2020 cho Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn (Số thông báo: 20201101687 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 17:15)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...