Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210122011 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 09:50)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án XDCSHT huyện Thái Thụy Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh Trí Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Công ty cổ phần sự kiện Cường An 3/...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04:...

Gói thầu số 03: Xây lắp và lắp đặt thiết bị

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Nam Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xử lý cấp bách kè chống sạt lở

Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư...

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Nam Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Thuê trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Da liễu Thái Bình

Bệnh viện Da liễu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn...

Gói thầu số 03: Xây lắp và lắp đặt thiết bị

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Nam Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm lắp đặt Hệ thống máy CT.Scanner (Số thông báo: 20201279187 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2021 09:08)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Thái Thụy Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thiết bị y tế Thiên Phong Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Kiểm toán (Số thông báo: 20210120721 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2021 15:26)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Á Âu Dự...

Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh Trí Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Mua sắm máy biến áp phân phối

Công ty Điện lực Thái Bình - Tổng công ty Điện lực miền Bắc số 288 đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, Thành...

Mua sắm dây dẫn, cáp điện, phụ kiện… phục vụ các công trình ĐTXD cơ bản đợt II năm 2021

Công ty Điện lực Thái Bình - Tổng công ty Điện lực miền Bắc số 288 đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, Thành...

Mua thuốc Generic

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thuốc Generic (Số thông báo: 20210117065 -...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20201200685 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2021 14:21)

Bên mời thầu: Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN QLDA VTA VIỆT NAM Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/ Công ty cổ phần quản lý dự án VTA Việt Nam...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần xây dựng công trình Minh Anh Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ...