Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Đường Trần Phú (Đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL.22B)

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh (Được phê duyệt tại văn bản số...

Hàng hóa

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hàng hóa (Số thông...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi...

Xây lắp

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Phát Phương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông...

Xây lắp

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Phát Phương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông...

(điều chỉnh) Xây lắp công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường số 5, Kp5, phường 3

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Tây Ninh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/07/2020...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường 3A, Kp5, phường 3

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/08/2020...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường số 3, phường 3

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Tây Ninh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/07/2020...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường số 10 Bời Lời

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Tây Ninh (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Gói thầu: 1/Gói thầu xây lắp (Gói thầu số 1) (Số thông báo: 20200787746 - 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 08:59); 2/Gói thầu...

Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt

Công ty Điện lực Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt...

Mua sắm trang thiết bị phát thanh truyền hình

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phát thanh truyền...

Thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đại Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị (Số thông...

Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trảng Bàng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ (Số thông báo: 20200740614 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/07/2020 14:49)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua giống mía (Số thông báo: 20200690396 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/07/2020 08:30)

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng + Thiết bị (Số thông báo: 20200713447 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/07/2020 15:48)

Bên mời thầu: BAN QLDA ĐTXD HUYỆN TÂN CHÂU Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một Thành Viên Phương Thảo Nghi Dự án: Chốt dân...

Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế

Công ty Điện lực Tây Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung...