Kế hoạch đấu thầu dự án: Mở rộng bãi biển Thuận Yên (Giai đoạn 3); hạng mục: Bơm cát tạo bãi ; Số KHLCNT: 20210439364 – 00

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CIC Nam Việt (Được phê duyệt tại văn bản ngày 12/04/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa tháp hấp thụ hệ thống FGD tổ máy S2 – NMNĐ Vĩnh Tân 2 ; Số KHLCNT: 20210438858 – 00

Chủ đầu tư: Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 công ty...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công trình: Cầu Lục Út (ngang kênh làng thứ 7); Số KHLCNT: 20210438826 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện U Minh Thượng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 06/04/2021 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp Hỗn hợp xi măng – hóa phẩm bơm trám giếng khoan năm 2021 cho lô 09-1 ( Gói thầu số VT-168/21-KB); Số KHLCNT: 20210438213 – 00

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Được phê duyệt tại văn bản ngày 15/04/2021 ) Giá dự toán: 18.431.773.304 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường TH thị trấn Vĩnh Hưng ; Số KHLCNT: 20210438520 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Hưng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 06/04/2021 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy năm 2021 ; Số KHLCNT: 20210415906 – 00

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy (Được phê duyệt tại văn bản ngày 05/04/2021) Giá dự toán: 12.240.023.800 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Tiểu học Khánh Hậu ; Số KHLCNT: 20210438170 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng. (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/04/2021) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gia công vỏ bơm tuần hoàn các tổ máy ST23, ST26, ST43 ; Số KHLCNT: 20210438003 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (Được...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phân bón N,P,K năm 2021; Số KHLCNT: 20210437738 – 00

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long (Được phê duyệt tại văn bản ngày 14/04/2021 ) Giá dự toán: 11.036.640.000...

Duy tu, sửa chữa đường giao thông tuyến 3. Hạng mục: Sửa chữa vật kiến trúc năm 2021

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Duy tu, sửa chữa đường giao thông tuyến 3....

Xây dựng tuyến kết nối ĐT.753B với đường Đồng Phú- Bình Dương (đoạn Lam Sơn- Tân Phước). Ký hiệu: XL

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng tuyến kết...

Xây dựng đường Đồng Hưu – Bàu Nàm, huyện Chơn Thành (Kết nối các tuyến đường Minh Thành – Bàu Nàm). Ký hiệu XL

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng đường Đồng...

Xây dựng đường vào khu công nghiệp Long Tân, đoạn từ Km0+750 đến cuối tuyến. Ký hiệu: XL02

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng đường vào khu công...

Xây dựng đường vào khu công nghiệp Long Tân, đoạn từ Km0+000 đến Km0+750. Ký hiệu:XL01

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng đường vào khu công...

Lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Bao gồm: hoạt động trực tiếp và lập nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi quốc tê gói thầu: Lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời...

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Chư Sê

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập quy hoạch sử...

Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL01

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công trong thời...

Giám sát thi công trong thời gian xây dựng gói thầu XL02

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công trong thời...