Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: SLMB + Xây dựng mới hàng rào + Tháo gỡ nhà tạm. (Số thông báo: 20200682325 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 11:37)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CIC Nam Việt Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 05-BH-2020 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm phương tiện vận tải (Số thông báo: 20200689421 – 01. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 14:29)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không Dự án: Mua bảo...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình các tuyến hẻm phường 1, phường 4. (Số thông báo: 20200700026 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 14:57)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Phúc Khang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phan bon (Số thông báo: 20200758181 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 09:40)

Bên mời thầu: Công Ty TNHH MTV Cao Su Ea Hleo Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Chính Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị máy nghiền (Số thông báo: 20200701631 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 16:32)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Máy Móc Thiết Bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mới nhà làm việc và nhà công vụ (Số thông báo: 20200443089 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 12:53)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV XD TM THỊNH PHÚ Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phạm Bảo Dự án: Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á 2/Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Máy photocopy (Số thông báo: 20200605131 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 11:57)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: (xây lắp) (Số thông báo: 20200706155 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 21:21)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Thịnh Phát Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Thương Mại Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: SỬA CHỮA ĐÀI K1 – CẢNG HK BUÔN MA THUỘT (Số thông báo: 20200803759 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 14:17)

Bên mời thầu: Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột Chi Nhánh Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam CTCP Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04 Hạng mục Xây dựng mới mặt đường (Số thông báo: 20200502394 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 16:06)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH MỘT...