Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3/ Công ty TNHH tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20211044901 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 16:22)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tín Phát Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thiết kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210953998 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 23:16)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Thịnh Phát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và xử lý hành lang tuyến ; Số KHLCNT: 20211039272 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Kiên Giang (Được phê duyệt tại văn bản ngày 13/10/2021 ) Tổng mức đầu tư: 8.568.883.276 VND Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đăk Nông Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Công Ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp (Số thông báo: 20210915189 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 18:19)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hiền Việt Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Hoàng Tuấn - Minh Thái(1200727115 - Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu tư vấn số 02: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20211042023 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:05)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Kiểm định và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thi công (Số thông báo: 20210814577 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 09:05)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BẢO HỘ LAO ĐỘNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng (Số thông báo: 20211044162 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 15:04)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Bông Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục thanh tra giao thông năm 2021 (Số thông báo: 20210744612 – 01. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 15:25)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa máy khoan hầm Boomer L2D -2. (Số thông báo: 20210958094 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 09:19)

Bên mời thầu: Chi nhánh vận tải và thi công cơ giới Tổng công ty xây dựng Lũng Lô Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc và lập BCKTKT (Số thông báo: 20210850372 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 08:40)

Bên mời thầu: Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 - Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau giai đoạn 2021-2022 (Số thông báo: 20210770414 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 11:55)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Bảo hiểm PVI – Bảo Việt Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng (Số thông báo: 20210662276 – 01. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 11:40)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư xây...