Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán (Số thông báo: 20200813214 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 08:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình...

Két sắt, tủ sắt

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Két sắt, tủ sắt (Số thông báo: 20200817911 - 00....

Bàn ghế khu giao dịch, Bộ bàn ghế ngồi làm việc, Bộ bàn ghế họp, tiếp khách

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Bàn ghế khu giao dịch, Bộ bàn ghế ngồi làm...

Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Xuyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12:...

Máy hút ẩm

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Máy hút ẩm (Số thông báo: 20200817988 - 00. Thời...

Gói thầu số 06: Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kế Sách Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trang bị MBA dự phòng năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn bản số 1356/QĐ-PCST ngày 05/8/2020) Tổng mức đầu tư: 4.014.286.100 Số...

(hủy thầu) Gói thầu 01: Xây lắp

Phòng Quản lý Đô thị thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Xây...

Gói thầu số 02: Cung cấp lắp đặt thiết bị 10 phòng học

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

(gia hạn) Gói thầu xây lắp

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp 50 bồn chưa nước 1.500 lít (Số thông báo: 20200739534 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 11:25)

Bên mời thầu: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH NGHI Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200684508 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 10:32)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kế Sách Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên...

Giấy (A4-A5)

Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Giấy (A4-A5) (Số thông báo: 20200808023...

Gói thầu số 03: Cung cấp lắp đặt thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

(gia hạn) Gói thầu xây lắp

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị công trình (Số thông báo: 20200745294 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 15:34)

Bên mời thầu: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Gói thầu: 1/Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20200788703 - 00. Thời điểm đăng tải:...