Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Nắp chụp và ống HDPE các loại phục vụ cho công tác SXKD năm 2021 (Số thông báo: 20210846384 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/10/2021 11:19)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH vật liệu điện Polymer Alpha Dự án: Mua Nắp chụp...

Mua sắm thiết bị an toàn và dụng cụ thi công năm 2021

Công ty Điện lực Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị an toàn và dụng cụ thi...

Gói thầu số 10: Xây mới Khối hành chính – quản trị và phục vụ học tập

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Xây mới Khối...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mở rộng, nâng cấp đường huyện 79B thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng ; Số KHLCNT: 20211030475 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án các Công trình Xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Gói thầu xây lắp công trình: Dự án đường giao thông nông thôn các xã Hòa Tú 1, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ; Số KHLCNT: 20211030747 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Xuyên (Được phê duyệt tại văn bản ngày 08/10/2021 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án Đường kênh Bình Hưng, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Số KHLCNT: 20211030623 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án các Công trình Xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 07 gói thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng ; Số KHLCNT: 20211024928 – 01

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/10/2021 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: 1/ TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG SÓC TRĂNG;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210909749 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/10/2021 13:40)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Ba Xuyên Hình thức lựa chọn nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng...

Gói thầu số 02: Mua sắm xe mô tô 2 bánh trang bị cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm xe mô tô 2 bánh...

(Sửa đổi) Gói thầu số 02: Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 02: Điều tra, đánh giá xác...

Đầu tư xây dựng hạ tầng cố định băng rộng năm 2021 tại tỉnh Sóc Trăng

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 02: Cung cấp lắp đặt thiết bị phòng học

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 02: Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 02: Điều tra, đánh giá xác...

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Trang bị kệ lưu trữ hồ sơ tại BHXH các huyện, thị xã thuộc BHXH tỉnh Sóc Trăng (Số thông báo: 20210931136 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/10/2021 17:50)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HÙNG Dự án: Trang bị...