(gia hạn) Đại tu tuyến cấp than đường sắt dây chuyền 2

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu tuyến cấp than đường sắt dây...

(gia hạn) Đại tu thiết bị trong kho than dây chuyền 2

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu thiết bị trong kho than dây...

Cung cấp lắp đặt dây chuyền chiết rót sữa chua uống men sống

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Cung cấp thiết bị máy kiểm tra chai sau khi hàn nắp ...

(gia hạn) Đại tu Cấp than lên lò tuyến B dây chuyền 1 – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu Cấp than lên lò tuyến B...

Gói thầu số 116: Cung cấp, lắp đặt băng tải B1000

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO VINACOMIN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 116: Cung cấp, lắp đặt...

Sản xuất bình hoa gốm sơn mài

Tổng cục Du lịch Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sản xuất bình hoa gốm sơn mài (số thông báo: 20201149397 -...

(điều chỉnh) Sản xuất ấn phẩm truyền thông

Công ty cổ phần Nhân Phước Quảng Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sản xuất ấn phẩm truyền thông (áp phích...

(gia hạn) Đại tu thiết bị trong kho than dây chuyền 2

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu thiết bị trong kho than dây...

(hủy thầu) Đại tu Các bơm công nghiệp dây chuyền 1 – Kế hoạch sửa

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu Các bơm công nghiệp dây chuyền...

(gia hạn) Đại tu Trạm bơm tuần hoàn Cụm 1 dây chuyền 1

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu Trạm bơm tuần hoàn Cụm 1...

(gia hạn) Đại tu Cấp than lên lò tuyến B dây chuyền 1 – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu Cấp than lên lò tuyến B...

Gói thầu HH55-2020: Cung cấp băng tải cho hệ thống thải xỉ và FGD

Công ty Nhiệt điện Thái Bình Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu...

“SCTX-2020-108: Cung cấp một số chi tiết phục vụ sửa chữa và thay thế cho các bơm thải xỉ dây chuyền 2- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời chào cạnh tranh trong nước gói thầu: “SCTX-2020-108: Cung cấp một số chi tiết phục vụ...

Gói thầu số 7: Mua hệ thống máy xay xát gạo liên hoàn 6LN-15/15SF

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Mua hệ thống...

Cung ứng xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn bằng BTXM các xã, thị trấn năm 2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Thanh Thủy Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng...

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (mua máy tuốt lúa)

Ủy ban nhân dân xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dự án hỗ...

Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ bảo quản, sửa chữa dây chuyền sản xuất tại Nhà máy năm 2020

NHA MAY Z119/CUC KY THUAT PKKQ Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ bảo quản, sửa...

SCTX-2020-129 Cung cấp các chủng loại Tết chèn cao áp cho Dây chuyền 2

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: SCTX-2020-129 Cung cấp các chủng loại Tết chèn...

(hủy thầu) Đại tu thiết bị trong kho than dây chuyền 2

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Đại tu thiết bị trong kho than dây chuyền 2...

(gia hạn) Gói thầu số 05: Dây chuyền làm sạch lúa giống

Phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Mỹ Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 05: Dây...