Sửa chữa, xử lý nút thắt nâng cao năng suất lò nung Clinker VICEM Hải Phòng

Công ty TNHH Một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa, xử lý nút...

Đại tu hệ thống băng tải A và các thiết bị phụ Hải Phòng 1

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu hệ thống băng tải A và...

(Hủy thầu) Đại tu hệ thống băng tải A và các thiết bị phụ

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đại tu hệ thống băng tải A và...

(Gia hạn) Mua con lăn băng tải

Công ty cổ phần DAP Vinachem Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn quốc tế gói thầu: Mua con lăn băng tải (Số thông báo:...