Cung cấp dây chuyền sản xuất vòng tanh

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp dây chuyền sản...

Gói thầu số 4.2: Gia công vỏ

Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung Mời chào hàng...

(Hủy thầu) Gói thầu số 1: Cung cấp hệ thống đóng gói tự động

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp hệ...