Thẩm định giá giá trị lô cáp đồng cũ hỏng, Acquy,

Viễn Thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thẩm định giá...

Gói thầu QT/TK/W08/2020: Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn K2+187÷K3+097; kênh N4 Trúc Kinh đoạn K1+773÷K2+577 (không bao gồm bảo hiểm công trình)

Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu QT/TK/W08/2020: Nâng cấp...

Gói thầu QT/TK/W09/2020: Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn K4+566 ÷ K6+966 (không bao gồm bảo hiểm công trình)

Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu QT/TK/W09/2020: Nâng cấp...

Gói thầu QT/TK/W07/2020: Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn K6+966 ÷ K8+819 và đoạn K10+911 ÷ K11+469 (không bao gồm bảo hiểm công trình)

Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu QT/TK/W07/2020: Nâng cấp...

QT/LN/W14/2020: Nâng cấp kênh chính La Ngà đoạn K1+946÷K2+717 và đoạn K2+880÷K3+451 (không bao gồm bảo hiểm công trình)

Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: QT/LN/W14/2020: Nâng cấp kênh chính...

Gói thầu QT/TK/W06/2020: Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn K0+350÷K1+020 (không bao gồm bảo hiểm công trình)

Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu QT/TK/W06/2020: Nâng cấp...

Gói thầu QT/LN/W15/2020: Nâng cấp kênh N2 hệ thống La Ngà đoạn K0÷K1+300 (không bao gồm bảo hiểm công trình)

Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu QT/LN/W15/2020: Nâng cấp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng Đường giao thông liên huyện Gio Linh – Cam Lộ (Số thông báo: 20200372386 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 16:40)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Trang bị máy phát điện 50KVA cho trạm Host Phường 5 – VNPT Quảng Trị năm 2020

Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị máy...

Sản xuất tài liệu truyền thông

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sản xuất tài liệu truyền thông (Số...

Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin

Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung...

(điều chỉnh) Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Linh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch sử dụng...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Trang bị máy phát điện 50KVA cho trạm Host phường 5, TP Đông Hà – VNPT Quảng Trị năm 2020 “

Chủ đầu tư: Viễn thông Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản 296/QĐ-VNPT-QT-ĐT ngày 21/09/2020 ) Tổng mức đầu tư: 319.000.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20201050799 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/10/2020 10:29)

Bên mời thầu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Liên danh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô (Số thông báo: 20201052155 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/10/2020 16:10)

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nissan Vinh Dự án: Mua...

Gói thầu: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý...

Sản xuất tài liệu truyền thông

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sản xuất tài liệu truyền thông (Số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng các tuyến truyền dẫn cáp quang quý 3 2020 tại Quảng Trị (Số thông báo: 20200957629 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/10/2020 20:30)

Bên mời thầu: Viettel Quảng Trị - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp sửa chữa PETROLIMEX-CỬA HÀNG 31 (Số thông báo: 20201049438 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/10/2020 16:42)

Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Hải Trọng Dự án: Sửa...