Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu số 55: QT-C1-XL 14 Thi công xây dựng Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Cam Lộ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế sử dụng quý II và quý III năm 2023 lần 2 của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh

Trung Tâm Y tế huyện Vĩnh Linh mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất,...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Gio Linh mời chào hàng cạnh tranh trong...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2300075709 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/06/2023 14:21)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Gói thầu số 52: QT-C1-XL 11 Thi công xây dựng Trạm y tế xã Hải Ba, huyện Hải Lăng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 1: Xây dựng sửa chữa chính

CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng sửa...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Xây lắp

Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ...

Gói thầu 22-2023: Modem 4G

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 22-2023: Modem 4G (mã số...

Gói thầu 21-2023: Phụ kiện dây dẫn bọc cách điện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 21-2023: Phụ kiện dây dẫn...

Gói thầu 17-2023: Chuỗi polymer, chống sét van, giáp níu

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 17-2023: Chuỗi polymer, chống sét...

Gói thầu 18-2023: Cách điện gốm các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 18-2023: Cách điện gốm các...

Gói thầu 24-2023: Tủ điện hạ áp trọn bộ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 24-2023: Tủ điện hạ...

Mua sắm trang phục Dân quân thường trực năm 2023

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị/Quân khu 4 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang...

Gói thầu 20-2023: Dây, cáp điện các loại

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 20-2023: Dây, cáp điện các...