Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Tri quản lý

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại cụm xã Tà rụt, Húc Nghì, A Ngo, A Vao thuộc huyện ĐaKrông

Chủ đầu tư: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư CT: Xây dựng các mạch vòng lưới điện trung áp tỉnh Quảng Trị năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 498.800.324...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20200819499 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 15:20)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20200817320 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:03)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế nhà văn hóa trung tâm phường Đông Lễ (Số thông báo: 20200778448 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 16:35)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân phường Đông Lễ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƯỜNG CHUA Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm lắp đặt hệ thống máy điều hòa cho các đơn vị trực thuộc (Số thông báo: 20200818892 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 14:05)

Bên mời thầu: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH TM DV Lê Dũng Dự án: mua sắm...

Mua sắm và cung cấp phân bón và chế phẩm sinh học

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gio Linh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm và cung cấp...

Mua thức ăn công nghiệp nuôi tôm thẻ chân trắng

Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua thức ăn công nghiệp nuôi tôm thẻ chân...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên năm 2020 các tuyến: ĐT.571, ĐT.573a, ĐT.573b; ĐT.574; ĐT.575a; ĐT.575b; ĐT.576; ĐT.577; ĐT.578; ĐT.585; ĐT.586 và ĐT.587

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản 1954/QĐ-SGTVT ngày 06/8/2020) Tổng mức đầu tư: 2.451.267.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư CT: Cấy TBA và hoàn thiện LĐHA khu vực Triệu Phong năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 500.569.852 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư CT: Cấy TBA và hoàn thiện LĐHA khu vực Thành Cổ – Hải Lăng năm 2021

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 381.123.404 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư CT: Cải tạo xuất tuyến 477 E4 đi Thành Cổ

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 553.099.135 VND...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Dầu bôi trơn (Số thông báo: 20200689489 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 14:15)

Bên mời thầu: CÔNG TY CP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vũ Minh Dự án: Mua sắm Dầu bôi....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp sửa chữa, mở rộng PETROLIMEX-CỬA HÀNG 33 (Số thông báo: 20200815185 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 14:52)

Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Hải Trọng Dự án: Sửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Vùng nuôi cá HTX Mỵ Trường (Số thông báo: 20200729498 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 09:19)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng...