Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch LCNT dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 bổ sung “

Chủ đầu tư: Công ty Than Thống Nhất - TKV (Được phê duyệt tại văn bản 8016/QĐ-VTNC ngày 27/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp vật liệu xây dựng công trình (Số thông báo: 20201029506 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 16:49)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO NGÂN Dự án: Kiên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20201014657 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 10:55)

Bên mời thầu: Viễn thông Quảng Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần CONFITECH Đông Á Dự án: Di chuyển công trình hạ tầng...

Gói thầu số 3: Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp EVN (năm thứ 2)

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Chào hang cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 3: Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ...

Gói thầu số 4: 01 xe ô tô tải thùng 1,5 -:- 2 tấn

Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo Vinacomin Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: 01 xe ô tô...

Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cải tạo Khu nhà bếp trường Mầm non Việt Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 4: Thuê máy, thiết bị thử nghiệm đo đạc và gia công mẫu

Tổng công ty Phát điện 1 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Thuê máy, thiết bị...

Vận chuyển tro xỉ từ nhà máy đến ô số 5

Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Vận chuyển tro xỉ từ nhà...

Gói thầu số 1: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu - TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Đại tu hệ thống băng tải tuyến 12...

Đại tu hệ thống máy phá đống 2

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Đại tu hệ thống máy phá đống 2...

Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85×6 số 03

Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm...

Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm DF650-85×6 số 04

Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa trung đại tu động cơ bơm...

Gói thầu số 06: Cung cấp một số thiết bị điện phục vụ sản xuất

Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Dương Huy - TKV Mời đấu thầu rộng rãi...

Mua sắm, lắp đặt hệ thống rèm, sàn

Đoàn an điều dưỡng 22 Hạ Long Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống rèm, sàn (Số...