Tuyến băng tải than từ Trạm quang lật

Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tuyến băng tải than từ Trạm quang lật về...

Gói thầu số 95: Cung cấp ống sinh hơi thử nghiệm bằng vật liệu SA 213-T91

Công ty Nhiệt điện Mông Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 95: Cung cấp ống sinh hơi thử...

Gói thầu số 97: Cung cấp khí chuẩn và chất chuẩn phục vụ

Công ty Nhiệt điện Mông Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 97: Cung cấp khí chuẩn và chất...

Gói thầu SXKD2020-HH20: Cung cấp các loại tết chèn

Công ty Nhiệt điện Uông Bí - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 12: Cung cấp các thiết bị điện

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Khe Chàm TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 07: Xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Cẩm Phả Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

(điều chỉnh) Gói thầu số 02 Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 Xây...

Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị khai thác lò chợ

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Công ty than Hòn Gai TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

(hủy thầu) Gói thầu số 91: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ

Công ty Nhiệt điện Mông Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 91: Cung cấp vật tư, thiết bị...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số...

Mua sắm bổ sung thiết bị phòng học phục vụ năm học 2020-2021

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị...

(gia hạn) Cung cấp xe nâng và xe tưới đường

Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 05: Cung cấp xe nâng và xe...

Gói thầu số 02: Cung cấp ống HDPE DN355 PN10 PE100

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp ống HDPE...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây dựng công trình

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Được phê duyệt tại văn bản...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông nông thôn từ nhà ông Tắc Phu đến Co Sàu, thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/07/2020 )...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa trung đại tu máy gạt Caterpillar D7R-II số 02

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/08/2020 ) Giá dự toán:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt dự toán và KHLCNT các gói thầu mua sắm thiết bị Ứng cứu sự cố – Tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đông Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/07/2020 ) Giá dự toán: 4.498.230.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ SXKD Đợt 17-2020

Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Mông Dương (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Giá dự toán: 1.503.000.000 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua Module Ovation

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/07/2020 ) Giá...