Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200736368 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 15:48)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nguyễn Hồng Phúc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ CÁT Dự án:...

Mua sắm máy tính xách tay và Ipad năm 2020

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua sắm...

Gói thầu số 03: Trang thiết bị nội thất + thiết bị thể thao

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Trang thiết bị nội thất...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng

Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Thủy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 5: Toàn bộ phần thi công xây dựng

Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Trà Tây Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn các xã Tịnh Long, Tịnh An, Tịnh Châu, Tịnh Thiện và Tịnh Hòa năm 2020

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi (Được phê duyệt...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Thay thế màn hình rơ le bảo vệ và hợp bộ điều khiển, đo lường BCU TBA500kV Dốc Sỏi

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200723626 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 15:44)

Bên mời thầu: UBND xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bộ phát wifi trang bị cho khách hàng (Số thông báo: 20200804576 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 15:45)

Bên mời thầu: Viễn thông Quảng Ngãi Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Bưu Điện Miền Trung Dự án: Mua bộ phát...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 38 (C1-QN-W5): Thi công xây dựng kênh N6 (DATP2) (Số thông báo: 20200627239 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 09:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng An Mỹ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi...

Gói thầu số 1 Cáp điện kế

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 Cáp điện kế (Số thông báo:...

Gói thầu số 2 Hộp bảo vệ công tơ

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2 Hộp bảo vệ công tơ (Số...

Gói thầu số 3 Áp tô mát tép và Phụ kiện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3 Áp tô mát tép và Phụ...

Mua sữa tươi tiệt trùng cấp cho trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sữa tươi tiệt trùng cấp cho trẻ...

Giám sát thi công xây dựng và cung cấp

BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Giám sát thi...