Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200713535 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/08/2020 10:04)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN PHƯỚC QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH BÌNH HOÀNG Dự án: Đường giao thông đi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới năm 2020 (Số thông báo: 20200687895 – 01. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 10:17)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không Dự án: Cung cấp...

Giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu MP2020: Cung cấp máy phát điện 1 pha 10kVA

Công ty Điện lực Quảng Nam Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu MP2020: Cung cấp máy phát điện...

Thiết kế, in ấn vở; thiết kế, may mũ

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết kế, in ấn vở; thiết...

Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị

Công ty TNHH TVXD Nam Điện Bàn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị...

Thi công xây lắp Hệ thống nước sinh hoạt thôn 2, thôn 3 và trung tâm xã Trà Tân

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gia Vĩnh Toàn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp Hệ thống...

Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Nam Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

(gia hạn) Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tây Giang Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hệ thống nước sinh hoạt thôn 2, thôn 3 và trung tâm xã Trà Tân

Chủ đầu tư: Phòng dân tộc huyện Bắc Trà My (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 2.789.356.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (Số thông báo: 20200815520 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 15:32)

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Quang Trung Dự án: Quyết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cấp Chứng nhận VietGAHP (Số thông báo: 20200735418 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 10:10)

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH VINACERT Dự án: Phục...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ QN:2-TCXD-ĐT.613B-Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200656321 – 01. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 16:22)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (Số thông báo: 20200684316 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 16:06)

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Tam Giang Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Hải Quân - Công ty CP...

Khảo sát, cắm cọc GPMB, thiết kế BVTC

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, cắm...