Thiết bị

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bố Trạch Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thiết bị (Số thông báo: 20201059495 - 00....

Thay thế cây xanh trên tuyến đường

Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thay thế cây xanh trên...

Xây lắp + dự phòng phí

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Xây dựng (bao gồm HMC và chi phí dự phòng)

Công ty TNHH TVXD Khang Phú Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (bao gồm HMC và chi phí dự phòng)...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm trang thiết bị kho lưu trử (Số thông báo: 20200953727 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 16:50)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Đức Nhà thầu trúng thầu: công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phú Thịnh Dự...

Gói thầu số 1: Khảo sát, lập Đồ án Quy hoạch

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Khảo sát, lập Đồ...

Cung cấp, lắp đặt Pa nô

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Pa nô (Số thông báo:...

Mua sắm vật tư giá, bìa, hộp lưu trữ

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư giá, bìa, hộp lưu trữ...

Dàn dựng khu gian hàng trưng bày, quảng bá

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Dàn dựng khu gian...

(điều chỉnh) Xây lắp + Thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng)

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng QB 2/Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (chi phí xây dựng + dự phòng phí) (Số thông báo: 20200870010 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/10/2020 10:29)

Bên mời thầu: Công ty TNHH đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường Thành Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH XD Minh Quân Dự...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Cắm mốc quản lý quy hoạch phân khu Đô thị di lịch Phong Nha “

Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch (Được phê duyệt tại văn bản 4802/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 5.999.944.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường ngập lụt trên địa bàn xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa “

Chủ đầu tư: UBND xã Mai Hóa (Được phê duyệt tại văn bản 2222/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 14.000.000.000 VND ...

Xây lắp (bao gồm cả hạng mục chung)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (bao gồm cả hạng...

Mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ...

Mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ...

Xây lắp (bao gồm cả hạng mục chung)

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quảng Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (bao gồm cả hạng...

Lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới

Sở Xây dựng Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và...