Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm hệ thống thiết bị màn hình IOC tài trợ cho Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Bình

Chủ đầu tư: Viễn thông Quảng Bình (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 980.023.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ QL1A đi Trường Lê Quý Đôn

Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch (Được phê duyệt tại văn bản ngày 06/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 10.000.000.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Xây lắp (Số thông báo: 20200720064 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 09:36)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06/PTV-KQP: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20200821722 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/08/2020 14:29)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20200725327 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 15:54)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu cắm mốc (Số thông báo: 20200372310 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 10:13)

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa Nhà thầu trúng thầu: Công...

Thay thế thiết bị cắt sét 3 pha

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Thay thế thiết bị cắt sét 3 pha...

Xâp lắp

Công ty TNHH Kỹ thuật Xây Dựng Xuân Trường Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xâp lắp (Số thông báo: 20200825796 -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 07: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20200758785 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 14:33)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH THỦY ÚT Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHHXDTH Trường Thủy Dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ và nâng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20200765939 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 14:38)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Duy Phát Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH XDTH Đức Hạnh Dự án: Lát...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (bao gồm chi phí dự phòng) (Số thông báo: 20200757243 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 08:42)

Bên mời thầu: Công ty TNHH TVXD Khang Phú Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHHXDTH Trường Thủy Dự án: Khắc phục sửa chữa hạ tầng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200642521 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 08:44)

Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Duy Thịnh Dự án: Cải tạo sửa chữa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị, dụng cụ phục vụ nhu cầu chuyên môn tại các khoa (Số thông báo: 20200688353 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 16:11)

Bên mời thầu: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ...

Gói thầu số 03: Mua sắm hàng hóa phục vụ

Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm hàng hóa...

Gói thầu số 10: Xây lắp công trình

Công ty TNHH Thủy Út Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Xây lắp công trình (Số thông báo:...