Gói thầu số 81/2023/VT: Cung ứng vật tư phẫu thuật cột sống thắt lưng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 81/2023/VT: Cung ứng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05XL: Toàn bộ phần thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300124788 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2023 09:59)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG...

Xây lắp công trình

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây lắp công trình (mã số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01XL: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình (Số thông báo: IB2300116196 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/08/2023 21:12)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP XÂY DỰNG...

Gói thầu số 07:Mua sắm vật tư y tế, hóa chất

Trung tâm Y tế thị xã Đông hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 07:Mua sắm...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đột xuất cầu Sông Con Km37+500 QL25, tỉnh Phú Yên Số KHLCNT: PL2300130591

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên (Được phê duyệt tại...

Thi công xây dựng công trình

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng công trình...

Thi công xây dựng công trình

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01XL: Xây lắp (Số thông báo: IB2300122492 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 16:29)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUANG 1 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng...

Trang bị đồng phục cho CBCNV năm 2023

BƯU ĐIỆN TỈNH PHÚ YÊN mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Trang bị đồng phục cho CBCNV năm 2023...

Gói thầu số 8: Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THỐNG NHẤT mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số...

(hủy thầu) Gói thầu 01: Gói thầu cung cấp vật liệu xây dựng

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 01: Gói thầu cung cấp vật liệu...

Gói thầu số 05TV: Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa Mời đấu thầu rộng...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Phú Yên

Gói thầu số 15GS: Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa Mời đấu thầu rộng...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Phú Yên

Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2023 (Đợt 13 )

Bệnh viện sản nhi Phú Yên mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao năm...

tư vấn khảo sát lập bản vẽ thi công dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: tư...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Phú Yên

Gói thầu số 04: Cung cấp thuốc generic

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Cung cấp...

Gói thầu 01: Gói thầu cung cấp vật liệu xây dựng

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 01: Gói thầu cung...