Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng Công trình (Số thông báo: 20200712448 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 10:27)

Bên mời thầu: ủy ban nhân dân xã Hợp Nhất Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Trung Thành Phú Thọ Dự án: Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20200730161 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 17:22)

Bên mời thầu: Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư...

(điều chỉnh) Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đoan Hùng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công...

Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục...

Gói thầu số 03 Thi công xây dựng

Ban Quản lý công trình xây dựng nông thôn mới xã Chương Xá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Đoan Hùng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công...

Gói thầu số 02: Đo vẽ, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban quản lý dự án ĐTXD Quân khu 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Đo vẽ, lập...

Gói thầu số 08: Đo vẽ, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban quản lý dự án ĐTXD Quân khu 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Đo vẽ, lập...

Gói thầu số 06: Đo vẽ, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban quản lý dự án ĐTXD Quân khu 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Đo vẽ, lập...

Gói thầu số 01: Đo vẽ, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban quản lý dự án ĐTXD Quân khu 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Đo vẽ, lập...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng Nhà lớp học, khuôn viên trường tiểu học Võ Miếu 1 (Số thông báo: 20200733427 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 08:42)

Bên mời thầu: Trường tiểu học Võ Miếu 1, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình: Đường giao thông nông thôn khu Ngọc Đồng, xã Thục Luyện (Số thông báo: 20200633143 – 01. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 09:50)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Thục Luyện Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HẢI KIÊN Dự án: Đường giao thông nông thôn...