Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường Mậu A – Tân Nguyên,đoạn Km6+400-Km14+190

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sửa...

Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại NTP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công...

Gói thầu số 01 – Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông

Ủy ban nhân dân xã Định Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 - Thi công xây dựng...

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân,...

Lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập thiết kế bản...

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Tư...

Mua sắm quà tặng

Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Thái Thụy Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm quà tặng (Số...

Thiết kế BVTC-TDT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết kế BVTC-TDT (Số...

Cung cấp và lắp đặt thiết bị

Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Đầu tư công nghệ Thủ Đô Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Cung cấp thiết bị dạy nghề cắt gọt kim loại

Sở Lao động Thương binh - và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Xây lắp và cung cấp thiết bị còn lại

Công ty Điện lực Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 5: Lắp đặt tuyến ống cấp 2+3 cho 06 xã Yên Hưng, Yên Phú, Yên Thành, Yên Phương, Yên Thọ, Yên Nghĩa

Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Lắp đặt tuyến ống...