Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị đồng phục CBNV Bưu điện tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (Số thông báo: 20200623476 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 18:25)

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Ánh Sao Việt Nam Dự án: Trang bị đồng phục CBNV...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (Số thông báo: 20200808939 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 17:32)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200690005 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/08/2020 16:08)

Bên mời thầu: Phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Cây Xanh MiNa Dự...

Mua lồng HDPE

Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua lồng HDPE (Số thông báo: 20200811321 - 00. Thời...

Gói số 3: Vật tư y tế dùng trong dao mổ điện siêu âm Harmonic

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3: Vật tư y tế dùng trong...

(gia hạn) Gói thầu số 04: Thi công xây lắp và thiết bị công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bác Ái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04:...

Gói số 4: Vật tư y tế dùng trong phẫu thuật

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 4: Vật tư y tế dùng trong...

Gói số 6: Đinh nẹp vít

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 6: Đinh nẹp vít (Số thông báo:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/07/2020 )...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/07/2020 )...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dây và cáp điện bổ sung năm 2020 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (Số thông báo: 20200805013 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 16:44)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam Dự án: Cung cấp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vòng bi phục vụ công tác bảo dưỡng các máy bơm do NMN Tháp Chàm quản lý (Số thông báo: 20200802328 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 09:11)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DTQ VIỆT...