Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 9: Mua sắm bổ sung vật tư y tế dùng cho máy siêu lọc thẩm tách máu trực tiếp (Số thông báo: 20201068951 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 16:46)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Dự án: Nguồn thu dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói số 9: Mua sắm bổ sung vật tư y tế dùng cho máy siêu lọc thẩm tách máu trực tiếp (Số thông báo: 20201068951 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 16:46)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Dự án: Nguồn thu dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (Số thông báo: 20200937567 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 11:02)

Bên mời thầu: Chi cục phòng chống lụt bão, quản lý đê điều, quản lý nước và công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua PAC bổ sung phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 (Số thông báo: 20201066316 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 09:50)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI ĐẠT Dự án: Mua...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu tư vấn Dự án “Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Ninh Thuân “

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận (Được phê duyệt tại văn bản 1895/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 91.829.193.135 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Di dời hạ tầng kỹ thuật hạng mục Viễn thông (VNPT) thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua huyện Ninh Phước “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước (Được phê duyệt tại văn bản 1893/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải (Số thông báo: 20200954519 – 01. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 13:58)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế Ninh Hải Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ BNN VIệt Nam Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải Nhà thầu trúng thầu: 1/ CTY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...

Cung ứng trang phục y tế năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng trang phục y tế năm 2020 (Số...

Chi phí xây dựng (Bao gồm thuế + phí bảo vệ môi trường)

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng...

Gói thầu số 05: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05:...

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu SL.14: Thi công xây dựng tuyến ống (Số thông báo: 20200975605 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 16:36)

Bên mời thầu: Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THUẬN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế năm 2020 (Số thông báo: 20201062609 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 16:02)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA DA LIỄU TÂM THẦN NINH THUẬN Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng văn phòng phẩm dùng để in ấn biểu mẫu năm 2020 (Số thông báo: 20200960009 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 15:32)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: Cửa Hàng Lê Khoa Dự án: Nguồn thu dịch vụ y tế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hộp bảo vệ đồng hồ phục vụ lắp đặt, sửa chữa Quý IV/2020 (Số thông báo: 20201061441 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 13:42)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cường...