Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình (Số thông báo: 20201279139 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 16:16)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Yên Mô Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP đầu tư xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Xuân Hợp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201269683 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 08:46)

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Quốc tế 1/5...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201285372 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 14:54)

Bên mời thầu: Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẠNH MINH Dự án: Cải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho nhà máy Đạm Ninh Bình năm 2021-2022 (Số thông báo: 20201175423 – 01. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 08:22)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên đạm Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng...

Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm sử dụng trong 12 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nướcgói thầu: Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm sử...

Cung cấp và lắp đặt, sửa chữa thiết bị các TBA 110kV

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Cung cấp và lắp đặt, sửa chữa thiết...

(gia hạn) Cung cấp cây giống Cam thảo đất và Cam thảo dây

Viện Nghiên cứu và phát triển Vùng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp cây giống Cam thảo đất và Cam...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa thiết bị TBA 110kV Ninh Phúc (E23.12); Sửa chữa thiết bị TBA 110kV X18 (E23.13), 110kV Tam Điệp (E23.5)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (Được phê duyệt tại văn bản ngày 11/01/2021) Giá dự toán: 8.639.683.210 VND ...

Thi công xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Thi công xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt...

Mua sắm máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn

Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy phân tích sinh hóa tự động...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Bảo hiểm (Số thông báo: 20210121162 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2021 16:41)

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty Bảo hiểm BSH...

Cung cấp và lắp đặt, sửa chữa thiết bị các TBA 110kV

Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt, sửa chữa thiết...

Gói số 01: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 01:...

Mua Fast connector phục vụ phát triển thuê bao quang quý 1 năm 2021

VIỄN THÔNG NINH BÌNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua Fast connector phục...