Mua sắm máy photocopy

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính công Ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy photocopy...

Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài chính công Ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy điều...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ lắp đặt công tơ điện tử huyện Hoa Lư, Nho quan, Yên Mô

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Giá dự toán: 3.482.728.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Số thông báo: 20200813838 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 09:47)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh NInh Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH phát triển...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Số thông báo: 20200816327 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 16:57)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp kinh tế Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm định phục vụ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình (Số thông báo: 20200816401 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 17:12)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm giám định chất...

Bảo hiểm công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình Mời đấu thầu rộng...

Thi công xây lắp

Bệnh viện Phục hồi chức năng Ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200818904...

Thi công xây lắp công trình

Ủy ban nhân dân xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Thi công xây dựng

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Gói thầu 02: Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tam Điệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 02:...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án Vốn sự nghiệp kinh tế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình...

Gói thầu số 02: Thi công xây lắp và thiết bị

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và Thương mại Sinh lộc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo hệ thống mạch nhị thứ để triển khai vận hành song song MBA 110kV tại các trạm 110kV Nho Quan, Ninh Phúc, Tam Điệp

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (Được phê duyệt tại văn bản 1538/QĐ-PCNB ngày 05/08/2020) Tổng mức đầu tư: 1.006.242.418...

Mua sắm bộ nhận ảnh DR cho máy X – Quang

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bộ nhận ảnh DR cho máy...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp số 01 (đã bao gồm dự phòng phí): Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200739903 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 07:21)

Bên mời thầu: Công an tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT THÀNH Dự án: Kho vật chứng thuộc Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200545056 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/08/2020 13:41)

Bên mời thầu: Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Phúc Dự án: Cải...