Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 03 Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20201132193 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 16:38)

Bên mời thầu: Công ty điện lực Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Tổng Hợp Phú Tài Phát Dự án: Hoàn thiện các...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi phí xây dựng (Số thông báo: 20201284400 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 21:27)

Bên mời thầu: UBND xã Diễn Phú Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HTM Dự án: Đường giao thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Phần xây dựng và thiết bị (Số thông báo: 20201210198 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/01/2021 09:06)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯNG DŨNG, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP đầu tư...

Gói thầu số 45: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt hồ Bản Mồng

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 45: Lập...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Nghệ An

Gói thầu số 01: Chăm sóc cây xanh, cây cảnh, bồn hoa, thảm cỏ năm 2021 tại các di tích Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng số 9 - NA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Chăm sóc cây xanh, cây cảnh, bồn hoa, thảm cỏ tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng số 9 - NA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 01:...

(gia hạn) Gói 06 Chi phí trích đo, trích lục thuộc công trình Cấy TBA, giảm bán kính cấp điện

Công ty điện lực Nghệ An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 06 Chi phí trích đo, trích lục thuộc công...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Hoàn thiện sơ đồ vận hành, trang bị bổ sung rơle bảo vệ SLTC tại TBA 110kV Nghĩa Đàn

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An - Cn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty điện lực Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Toàn bộ phần chi phí xây dựng (Số thông báo: 20201277796 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/01/2021 22:23)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Diễn Kỷ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG VIỆT Dự án: Xây dựng nhà...

Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 974E15.2 NR C11 Nông trường 1/5

Công ty Điện lực Nghệ An Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 974E15.2 NR C11...

Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 972 TG Tân Kỳ trục chính từ cột 1 đến 59 do Điện lực Tân Kỳ quản lý

Công ty Điện lực Nghệ An Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 972 TG Tân...

Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 380E15.1 NR Bơm Thọ Sơn từ cột 55 đấu nối đến TBA Bơm Thọ Sơn

Công ty Điện lực Nghệ An Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 380E15.1 NR Bơm...

Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 371E15-4 Nhánh rẽ Kim Thành 1 do Điện lực Yên thành quản lý

Công ty Điện lực Nghệ An Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 371E15-4 Nhánh rẽ...