Tin mời thầu Online
1.600.000
vnđ/năm
Truy cập online Đấu Thầu websites
Xem tất cả bản tin ở các phân mục
Tin mời thầu Online
+ Bản Tin Tiếng Việt
2.800.000
vnđ/năm
Truy cập online Đấu Thầu websites
Xem tất cả bản tin ở các phân mục
Nhận bản tin tiếng Việt tổng hợp gửi qua mail hàng ngày
Tin mời thầu Online
+ Bản Tin Tiếng Anh
3.900.000
vnđ/năm
Truy cập online Đấu Thầu websites
Xem tất cả bản tin ở các phân mục
Nhận bản tin tiếng Anh tổng hợp gửi qua mail hàng ngày
Tin mời thầu Online 2 năm
3.200.000
vnđ/2 năm
Truy cập online Đấu Thầu websites
Xem tất cả bản tin ở các phân mục
Khuyến mại tặng thêm 1 tháng miễn phí
Tin mời thầu Online
+ Bản Tin Tiếng Việt 2 năm
5.600.000
vnđ/2 năm
Truy cập online Đấu Thầu websites
Xem tất cả bản tin ở các phân mục
Khuyến mại tặng thêm 1 tháng miễn phí
Nhận bản tin tiếng Việt tổng hợp gửi qua mail hàng ngày
Tin mời thầu Online
+ Bản Tin Tiếng Anh 2 năm
7.800.000
vnđ/2 năm
Truy cập online Đấu Thầu websites
Xem tất cả bản tin ở các phân mục
Khuyến mại tặng thêm 1 tháng miễn phí
Nhận bản tin tiếng Anh tổng hợp gửi qua mail hàng ngày
- Gói "Tin miễn phí 7 ngày" được tặng kèm khi đăng ký tài khoản chỉ xem được một vài bản tin trong ngày.
- Hãy mua mới hoặc gia hạn gói tin có trả phí để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin cần thiết nào dành cho bạn.