Tư vấn kiểm toán

Công ty Điện lực Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn kiểm toán (Số thông báo: 20200634939 - 00....

Toàn bộ phần xây lắp và hạng mục chung công trình

UBND xã Nghĩa Bình Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp và hạng mục chung công trình (Số...

Nạo vét sông Sắt (đoạn từ cầu đường sắt về phía hạ lưu) chiều dài 1.214m

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Nạo...

Mua vật tư, hóa chất sử dụng trong xét nghiệm

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua vật tư, hóa chất sử dụng trong xét...

Xây dựng công trình Xây mới, cải tạo nâng cấp doanh trại Kho vũ khí đạn Gôi

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình Xây mới, cải tạo...

Xây dựng cải tạo các TBA 110kV

Công ty Điện lực Nam Định, Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng cải tạo các TBA 110kV (Số TBMT 20200739882...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Kênh đoạn từ cống Quán Tây đến đường Đông A, thành phố Nam Định

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Lộc Vượng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 10.376.742.000...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200628415 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 19:03)

Bên mời thầu: UBND huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: công ty TNHH MTV Cây xanh Nam Định Dự án: Cải tạo,...

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán công trình và cắm cọc giải phóng mặt bằng

Ban Quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Nam Trực Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát,...

Mua sắm VTTB phục vụ SC chỉnh trang 5S lưới điện 04KV,Cáp viễn thông

Công ty Điện lực Nam Định dtr Mua sắm VTTB phục vụ SC chỉnh trang 5S lưới điện 04KV,Cáp viễn thông, các TBA năm 2020...

Gói thầu 23/20 Cung cấp 250 tấn hạt nhựa PP tráng màng

Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 23/20 Cung cấp 250 tấn...

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Kênh đoạn từ cống Quán Tây đến đường Đông A, thành phố Nam Định

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Lộc Vượng (Được phê duyệt tại văn bản 2757/QĐ-UBND ngày 03/8/2020) Tổng mức đầu tư: 9.882.612.000 Số...

Thi công công trình xây dựng nhà học 02 tầng 6 phòng học trường tiểu học xã Nam Thái huyện Nam Trực

UBND xã Nam Thái huyện Nam Trực Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công công trình xây dựng nhà học 02...

Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km0-Km31+500

Ban Quản lý dự án giao thông Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình đoạn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đoạn từ Km0-Km31+500

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Nam Định (Được phê duyệt tại văn bản 1940/QĐ-UBND ngày 06/08/2020) Tổng mức đầu tư: 2.655.270.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán công trình và cắm cọc GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực

Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trực (Được phê duyệt tại văn bản 1754/QĐ-UBND ngày 21/07/2020) Tổng mức đầu tư: 119.507.951.000 VND Số gói thầu:...