Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200973418 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 08:40)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Xuân Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng vận tải Trường Tân Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn và huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (Số thông báo: 20200975696 – 00. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 14:28)

Bên mời thầu: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG...

Xây lắp

Ủy ban nhân dân xã Giao Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số TBMT: 20201071855 - 00. Thời điểm...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn thực hiện dự án “

Chủ đầu tư: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Được phê duyệt tại văn bản 1511/QĐ-BĐVN ngày 26/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư...

Thi công xây lắp

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tiến Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20201070651 -...

Xây dựng lưới địa chính; đo đạc lại bản đồ địa chính

Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Minh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Xây dựng lưới địa chính; đo đạc lại bản đồ địa...

Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực và đảm bảo giao thông

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải...

Xây dựng khu dân cư tập trung thôn Đào Thượng, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng khu dân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần xây lắp Song Anh 2/Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tháo dỡ, lắp đặt thay thế bơm cấp I; Lắp đặt máy bơm chìm hút bùn (Số thông báo: 20201062631 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 16:04)

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Cung cấp xương ghi tg 1 10 ray P43

Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp xương ghi tg 1 10 ray...