Mua sắm công cụ hỗ trợ trang bị cho Dân quân tự vệ và lực lượng Quân báo -Trinh sát năm 2023

Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm công cụ...

Gói thầu 01: Mua sắm thức ăn công nghiệp cho cá tra

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm...

Mua sắm, trang bị tặng phẩm lưu niệm cho đại biểu, khách mời tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm, trang bị...

Mua sắm giường sắt 02 tầng

Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm giường sắt...

Mua sắm trang phục dân quân tự vệ năm 2023

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang...

Mua sắm trang phục Dân quân tự vệ năm 2023

Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm trang phục...

Mua sắm trang phục Dân quân tự vệ năm 2023

Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm trang phục...

Mua sắm trang phục dùng chung cho sinh viên phục vụ học phần GDQP&AN, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm trang phục dùng chung cho sinh...

Gói thầu số 03/PCD-Thuê mướn xét nghiệm nhóm 1

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu 03: Giai lưới ương nuôi tôm

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Gói thầu 03: Giai lưới...

Gói thầu 01: Thức ăn cho tôm năm 2023

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu 01: Thức ăn...

Gói thầu 04: Vật tư điện, nước. Vật dụng mau hỏng rẻ tiền

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Gói thầu 04: Vật tư...

Mua thức ăn nuôi vỗ và sinh sản cá Tra bột năm 2023

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua thức...

Mua sắm hiện vật bồi dưỡng độc hại hiện vật cho cán bộ viên chức 6 tháng cuối năm 2022

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TIỀN GIANG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hiện vật bồi dưỡng độc...

Dịch vụ tổ chức sự kiện, tuyên truyền, tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2023

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TIỀN GIANG mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Dịch vụ tổ chức...

Mua bao rác – láng mủ năm 2023

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua bao rác -...

(hủy thầu) Mua sắm thức ăn gia súc hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG VY Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm thức ăn gia súc hỗ trợ...

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG VY Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng Kế hoạch ứng...

Gói thầu số 03: Mua sắm thùng rác thải sinh hoạt

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG VY mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua...