Hệ thống thiết bị quan trắc online

Công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Hệ thống thiết bị quan trắc online tự động...

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

(điều chỉnh) Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lào Cai

Gói thầu số 01: Tư vấn thực hiện các hoạt động trực tiếp lập quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn thực...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lào Cai

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày 31/07/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn kiểm toán (Số thông báo: 20200368519 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/08/2020 09:44)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Khương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn giám sát thi công...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lào Cai

May trang phục Công an xã và Bảo vệ dân phố năm 2020 của Công an tỉnh Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: May trang phục Công an xã và Bảo vệ dân phố...

(hủy thầu) Mua sắm máy sắc ký khối phổ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy sắc ký khối phổ...

(gia hạn) Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Bến Phà xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 30/07/2020 ) Tổng mức...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình (Số thông báo: 20200787889 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 09:20)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đồng Tả Phời Vinacomin Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Mua máy móc, thiết bị (Số thông báo: 20190937989 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 09:51)

Bên mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Anh Phong Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Minh Quang và Công ty...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200474059 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2020 22:29)

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Mua sắm máy sắc ký khí khối phổ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy sắc ký khí khối...

Tư vấn khảo sát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát,...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lào Cai

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Khương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

(gia hạn) Dự án phát triển trồng cây rau trái

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Si Ma Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dự án phát triển trồng cây...