Giám sát thi công cho Hợp phần 1 và Hợp phần 2

Ban Quản lý dự án Lạng Sơn Gói thầu số: LS-CS2 Tên gói thầu: Giám sát thi công cho Hợp phần 1 và Hợp...

Mua sắm trang thiết bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại cấp huyện, cấp xã năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phương tiện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200718421 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/07/2020 15:23)

Bên mời thầu: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP THIẾT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm cột anten + phụ kiện (Số thông báo: 20200682912 – 01. Thời điểm đăng tải: 02/08/2020 15:39)

Bên mời thầu: Viễn thông Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ, Thương mại Nguyên Vĩnh Dự án: Mua cột anten...

(gia hạn) Gói thầu số 4: Giám sát các công trình DMS

Công ty Điện lực Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 4: Giám sát các công trình DMS, đường truyền...

Thi công xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ

Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Tạo lập cơ sở dữ liệu tài...

Xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình...

(gia hạn) Gói thầu số 4: Giám sát các công trình DMS

Công ty Điện lực Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 4: Giám sát các công trình DMS, đường truyền...

Xây lắp công trình

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20200756447 -...

Gói thầu 02: Cung cấp cám hỗ trợ cho gà từ 25 ngày tuổi + cám hỗn hợp cho Vịt từ 1-21 ngày tuổi và từ 22 ngày tuổi đến trụ sở UBND xã Bắc Lãng

Ủy ban nhân dân xã Bắc Lãng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 02: Cung cấp cám hỗ trợ cho...

Gói thầu 03: Cung cấp ngô hạt cho gà, vịt đến trụ sở UBND xã Bắc Lãng

Ủy ban nhân dân xã Bắc Lãng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu 03: Cung cấp ngô hạt...

Cung cấp 37 con lợn giống

Ủy ban nhân dân xã Đình Lập Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp 37 con lợn giống và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu XL: Trạm Y tế xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Số thông báo: 20200675183 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/07/2020 10:19)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật liệu thay thế cơ sở vật chất tại Trung tâm Kiếm soát bệnh tật năm 2020 (Số thông báo: 20200777465 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/07/2020 10:39)

Bên mời thầu: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng sản xuất và mua bán vật liệu...