Gói thầu số 04 Thi công xây dựng hệ thống gối đỡ đan bê tông cốt thép bảo vệ mương dọc vỉa hè tuyến đường kênh NN6-8, huyện Đạ Tẻh

Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng Đạ Tẻh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu 03: Giám sát thi công xây và dựng và lắp đặt thiết bị công trình Phát triển lưới điện phân phối huyện Di Linh năm 2020.

Công Ty Điện Lực Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 03: Giám sát thi công xây và dựng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa lề, mặt đường từng đoạn từ Km100 ÷ Km113+500, Quốc lộ 28, tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Cục QLĐB IV (Được phê duyệt tại văn bản 3343/QĐ-TCĐBVN ngày 30/07/2020) Tổng mức đầu tư: 2.400.945.000 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung ứng vật tư y tế, hóa chất, phim X-quang, khí y tế của Trung tâm y tế huyện Di Linh năm 2020 – 2021

Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Di Linh (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Giá dự toán: 6.893.918.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phát triển lưới điện phân phối huyện Đức Trọng năm 2020; Xóa hộ câu phụ huyện Đức Trọng năm 2020.

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lâm Đồng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 07/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 7.015.498.800 VND...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 1 Toàn bộ chi phí xây lắp (Số thông báo: 20200765777 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 11:19)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Phong Thiên Đạt Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân Phú Châu Dự án: Đường giao thông thôn 4...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư cho máy lọc máu OMNI của bệnh việnđa khoa Lâm Đồng năm 2020-2021 (Số thông báo: 20200690342 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 14:59)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên Thiết bị y tế và Dược...

Gói thầu 03: Giám sát thi công xây và dựng và lắp đặt thiết bị công trình Xóa hộ câu phụ huyện Bảo Lâm năm 2020

Công ty Điện lực Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 03: Giám sát thi công xây và dựng...

Gói thầu 03: Giám sát thi công xây và dựng và

Công ty Điện lực Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 03: Giám sát thi công xây và dựng...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyễn Hồng Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công...

Gói thầu số 04: Chi phí mua sắm thiết bị đồ gỗ

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng ACC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Chi phí mua...

Gói thầu số 01: Mua khoai tây giống

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Mua khoai tây...

Gói thầu 01: Thi công xây dựng công trình: Chống quá tải các khu vực tưới tiêu huyện Đạ Tẻh năm 2019

Công ty Điện lực Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Thi công xây dựng công trình: Chống...

Gói thầu 01: Thi công xây dựng công trình Chống quá tải các khu vực tưới tiêu huyện Di Linh

Công ty Điện lực Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Thi công xây dựng công trình Chống...

Thi công công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đam Rông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu 01: Thi công xây dựng công trình

Công ty Điện lực Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01: Thi công xây dựng công trình Chống...

Toàn bộ chi phí xây lắp + chi phí dự phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Bảo Lâm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...