Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp nước sinh hoat xã Mù Sang, huyện Phong Thổ

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Vàng ma Chải, huyện Phong Thổ

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 10/08/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình

Công ty Điện lực Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình

Công ty Điện lực Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình

Công ty Điện lực Lai châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

Cung cấp bảo hiểm công trình Cải tạo

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn...

Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình

Công ty Điện lực Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03TT: Tư vấn kiểm toán công trình...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

Thi công xây dựng công trình

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình đoạn Km27 -...

Gói thàu số 03: Tư vấn kiểm toán công trình

Công ty Điện lực Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thàu số 03: Tư vấn kiểm toán công trình (Số thông...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

Gói thầu số 08: Xây lắp toàn bộ công trình

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Xây lắp

Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Lai Châu

Thi công xây dựng công trình đoạn Km5+500 – Km27

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình đoạn Km5+500 -...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng cho Công an xã tỉnh Lai Châu năm 2020

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lai Châu (Được phê duyệt tại văn bản 594/QĐ-CAT-PH10 ngày 04/8/2020) Tổng mức đầu tư: 312.815.000 Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT gói thầu: Mua sắm xe máy và phụ kiện cho Công an xã tỉnh Lai Châu năm 2020

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lai Châu (Được phê duyệt tại văn bản 606/QĐ-CAT-PH10 ngày 04/8/2020) Tổng mức đầu tư: 1.337.628.000 Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT gói thầu: Mua sắm xe máy năm 2020 của Công an tỉnh Lai Châu

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lai Châu (Được phê duyệt tại văn bản 602/QĐ-CAT-PH10 ngày 04/8/2020) Tổng mức đầu tư: 1.462.878.000 Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa đường tỉnh 132 (ngã ba Khổng Lào-trung tâm xã Sì Lờ Lầu)

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Lai Châu (Được phê duyệt tại văn bản 1261/QĐ-UBND ngày 04/08/2020) Tổng mức đầu tư: 96.300.000.000 VND ...