Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất năm 2020 (Số thông báo: 20200817820 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 10:04)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV 732 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA TRƯỜNG GIANG Dự án: Mua vật tư, hóa chất...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: gói thầu xây lắp công trình (Số thông báo: 20200750810 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/08/2020 11:16)

Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THD KON TUM Dự án: LCNT xây dựng công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Gói thầu số 01 TV: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Công ty Điện lực Kon Tum Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 TV: Tư vấn khảo sát và...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Kon Tum

Gói thầu số 01 TV: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình

Công ty Điện lực Kon Tum Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 TV: Tư vấn khảo sát và...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Kon Tum

Gói thầu số 01 TV: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình

Công ty Điện lực Kon Tum Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 TV: Tư vấn khảo sát và...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Kon Tum

Gói thầu số 01 TV: Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình

Công ty Điện lực Kon Tum Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 TV: Tư vấn khảo sát và...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Kon Tum

Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI

Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Mua sắm thiết bị máy móc phục vụ Đại hội...

Gói thầu 02-110 XL: Cung cấp vật tư và thi công Sửa chữa tiếp địa TBA 110 kV Tân Mai

Công ty Điện lực Kon Tum Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 02-110 XL: Cung cấp vật tư và thi...

Xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác

Công ty TNHH MTV Nguyên Khoa Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục...

Gói thầu xây lắp số 07: Hệ thống điện và thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp...

Gói thầu xây lắp số 08: Tuyến N1, N2, N3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01: Mua xe ô tô chuyên dùng (xe ép rác, vận chuyển rác) (Số thông báo: 20200518929 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/08/2020 10:47)

Bên mời thầu: Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia HDrai Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Môi trường và Sản...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ...

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo Mô hình...

XLKT06 Xây lắp Đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho Tổ hợp tác sản xuất

Ban Quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Kon Tum Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Mua máy tuốt lúa thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

UBND xã Đăk Tơ Lung Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua máy tuốt lúa thuộc dự án hỗ trợ phát triển...